Γενικά

Λήγει στις 30 Μαρτίου η υποβολή αντιρρήσεων γιά τους δασικούς χάρτες

Με απόφαση της διεύθυνσης δασών Κιλκίς τροποποείται προηγούμενη σχετική με την ανάρτηση του δασικού χάρτη και των 76 συνολικώς τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Κιλκίς και Παιονίας και την πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους γιά υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Η τροποποίηση αφορά στις προθεσμίες και στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων, και η διατύπωση έχει ως εξής:

«Καλείται, κάθε ενδιαφερόμενος αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικου χάρτη να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 15.12.17 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 30η Μαϊου 2018 ημέρα Τετάρτη. Η ίδια καταλήκτική προθεσμία ισχύει και γιά τους κατοίκους εξωτερικού.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Γ.Φλωρίδης: Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη στελεχών σε τράπεζες, ΝΠΔΔ και Δημόσιο

Την επαναφορά του αυτεπάγγελτου στη δίωξη των τραπεζικών στελεχών, των στελεχών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του Δημοσίου εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η διάταξη, […]