Οικονομία

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων γιά το πρόγραμμα LEADER

Εως τις 2 μετά το μεσημέρι της Παρασκευής 28.2.14 παρατάθηκε η υποβολή αιτήσεων-προτάσεων, στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 24/2014 απόφαση της επιτροπής διαχείρισης προγράμματος LEADER της «Αναπτυξιακής Κιλκίς» Α.Ε.
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει προσελκύσει η τρέχουσα προκήρυξη και των σχετικών αιτημάτων πολλών υποψήφιων επενδυτών, προκειμένου να ετοιμάσουν με αρτιότητα και πληρότητα τους προς υποβολή φακέλους υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.
Το LEADER χρηματοδοτεί προτάσεις που αφορούν κυρίως επενδύσεις πολύ μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων (υπό σύστασιν ή υφιστάμενων) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε τομείς όπως η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (π.χ. αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα), η παραγωγή βιοτεχνικών προϊόντων, η παραγωγή ειδών διατροφής (π.χ. αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ποτά, μαρμελάδες), οι τουριστικές δραστηριότητες, οι επισιτιστικές δραστηριότητες, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η παροχή υπηρεσιών κ.ά.
Η δωρεάν χρηματοδότηση των επενδυτικών προτάσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε 50% ενώ των προτάσεων των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) καθώς και των μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων από 70% έως 100%. Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος οριοθετείται στις Δημοτικές Ενότητες Κιλκίς (εκτός της Δ.Κ. Κιλκίς) και Χέρσου καθώς και στις τοπικές κοινότητες Ξυλοκερατιάς, Μαυρονερίου και Πεδινού.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τα γραφεία της «Αναπτυξιακής Κιλκίς» Α.Ε. (Σόλωνος 13, Κιλκίς, τηλ. 23410 25305) και την ιστοσελίδα www.anki.gr.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα