Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Κοινής αποδοχής

Δεν ήταν παρών στις δημαιρεσίες της Κυριακής 8.9.19, στο δήμο Κιλκίς, λόγω ανωτέρας βίας.

Αυτό, όμως δεν “εμπόδισε” τον δημοτικό σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Λάζαρο Παζαρτζικλή, να… εκλεγεί μέλος της οικονομικής επιτροπής του δήμου Κιλκίς, και μάλιστα με άνετη πλειοψηφία.

Που σημαίνει, ότι, μπορεί μεν ο ίδιος να φεύγει κατά καιρούς για οπουδήποτε, πλήν όμως η ιδιότητα του προσώπου κοινής αποδοχής, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητά του παραμένουν πάντα ακλόνητες εδώ.

Περισσότερα

Φωτοσχόλιο

Συνάντηση Σ.Παραστατίδη με τον δήμαρχο Κιλκίς Δ.Κυριακίδη

Δείτε ακόμα