Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Κύριος οίδε

Ένας από τους λόγους, γιά τους οποίους τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Παιονίας υπήρξαν επιφυλακτικοί σε σχέση με το να καθυστερήσει λιγάκι ακόμη η επαναλειτουργία της λαϊκής αγοράς Αξιούπολης στον χώρο όπου λειτουργούσε πριν την έναρξη των εργασιών ανάπλασης του κέντρου της κωμόπολης ήταν και το γεγονός, ότι ο νέος και πολύ πρόσφατος νόμος, που διέπει την λειτουργία των λαϊκών αγορών, και ο οποίος μεταφέρει την ευθύνη από τις δημοτικές στις περιφερειακές αρχές, στερώντας και κάποιους πόρους από τις πρώτες, προβλέπει, μεταξύ άλλων, και την σύσταση μιάς εννεαμελούς επιτροπής, η οποία «Κύριος οίδε» πότε θα συσταθεί.

Η στήλη, πάντως, θα ευχηθεί αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν, όπως επίσης να συμμετέχει σε αυτήν και ο προϊστάμενος του τμήματος εμπορίου και τουρισμού Κιλκίς Παντελής Σωτηριάδης, καθώς είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων που αφορούν τις λαϊκές και τυγχάνει καθολικής αποδοχής.

Ιδωμεν.

Περισσότερα

Στην αγορά η Ρένα Δούρου

Το μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, στο […]

Δείτε ακόμα