Γενικά

Ξεκίνησε το πρόγραμμα εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου στο Κιλκίς

Από το κέντρο διά βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) του δήμου Κιλκίς ανακοινώθηκε η έναρξη του πρώτου δωρεάν εκπαιδευτικού προγράμματος τοπικής εμβέλειας στον δήμο Κιλκίς με θέμα την εκμάθηση ποντιακής διαλέκτου. Τα μαθήματα θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του 1ου ΓΕΛ Κιλκίς από την εκπαιδεύτρια Αρχοντούλα Κωνσταντινίδου κάθε Δευτέρα και Παρασκευή τις ώρες 4-7μμ.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται και τα εξής:
«Στόχο του εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 150 ωρών, αποτελεί η ικανοποίηση του καθολικού αιτήματος του ποντιακού κόσμου και μια βαθύτατη επιθυμία για την όσο το δυνατόν περισσότερο συνέχιση της πολιτισμικής ταυτότητας στο μέλλον και διάσωση της ποντιακής διαλέκτου. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν την ποντιακή γλώσσα, θα πρέπει να είναι ικανοί ώστε να μπορούν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας την ποντιακή διάλεκτο, ενώ θα διακατέχονται από ηθική κ ψυχική ικανοποίηση διότι πλέον θα κατέχουν γνωστικά τη γλώσσα των προγόνων τους…».

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων με τίτλο πράξεων «Κέντρα διά βίου μάθησης – Προγράμματα εθνικής εμβέλειας & προγράμματα τοπικής εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Σύντομα θα ανακοινωθεί η έναρξη και του δεύτερου τμήματος στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Όσοι ενδιαφέρονται και προκειμένου να καλύψουν τις εναπομείνασες θέσεις, μπορούν για πληροφορίες και εγγραφές μπορούν να απευθύνονται:
-Πηνελόπη Θ. Σιούρδα, υπεύθυνη εκπαίδευσης ανάπτυξης και διασφάλισης ποιότητας του Κ.Δ.Β.Μ. δήμου Κιλκίς, τηλ. 23410 20041 απογευματινές ώρες, κιν. τηλ. 6975851511,
-Κωνσταντίνα Χαλβατζή, υπεύθυνη οργάνωσης του ΚΔΒΜ δήμου Κιλκίς κιν τηλ. 6949 079991,
-Δήμο Κιλκίς στο τηλέφωνο 23413 52151 και 52100 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα