Αθλητισμός

Η προϋπηρεσία των ομάδων στην ανώτερη κατηγορία του κιλκισιώτικου ποδοσφαίρου

Γράφει ο Κώστας Ίντος

Το Πάικο Γουμένισσας η μακροβιότερη ομάδα της ανώτερης κατηγορίας ΕΠΣ Κιλκίς, συμμετέχει γιά 52η χρονιά και αγωνίσθηκε σ’ αυτήν ανώτερη σε εννέα δόσεις: Τριετία 1958-1961, δεκατετραετία 1964-1978, τετραετία 1979-1983, τριετία 1984-1987, μεμονωμένη χρονιά 1988-89, διετία 1991-1993, εξαετία 1994-2000, επταετία 2001-2008 και δεκαετία 2009-2021.

Ο Απόλλων Ευρώπου συμμετέχει γιά 43η χρονιά. Σε έξι «δόσεις» αγωνίσθηκε στην ανώτερη κατηγορία του νομού: Επταετία 1958-1965, εικοσιεξαετία 1967-1993, τριετία 1996-1999, μεμονωμένη χρονιά 2000-01, διετία 2010-2012 και τετραετία 2017-2021.

Ο Ποντιακός Νέας Σάντας συμμετέχει γιά 37η χρονιά. Σε ένδεκα «δόσεις» αγωνίσθηκε στην ανώτερη κατηγορία του νομού: Επταετία 1959-1966, τετραετία 1971-1975, τετραετία 1976-1980, διετία 1981-1983, διετία 1984-1986, διετία 1987-1989, εννιαετία 1990-1999, διετία 2000-2002, μεμονωμένη χρονιά 2005-2006, τριετία 2011-2014 και μεμονωμένη χρονιά 2020-21.

Ο Ατρόμητος Παλαιού Αγιονερίου συμμετέχει γιά 35η χρονιά. Σε πέντε «δόσεις» αγωνίστηκε στην ανώτερη κατηγορία του νομού: Τετραετία 1977-1981, διετία 1983-1985, δεκαπενταετία 1992-2007, ενδεκαετία 2008-2019 και μεμονωμένη χρονιά 2020-21.

Η ΑΕ Πολυκάστρου συμμετέχει γιά 29η χρονιά. Σε πέντε «δόσεις» αγωνίσθηκε στην ανώτερη κατηγορία του νομού: Μεμονωμένη χρονιά 1966-67, ενδεκαετία 1970-1981, μεμονωμένη χρονιά 1997-98, τετραετία 1999-2003 και δωδεκαετία 2009-2021.

Ο ΠΑΟΚ Κρηστώνης συμμετέχει γιά 29η χρονιά. Σε οκτώ «δόσεις» αγωνίσθηκε στην ανώτερη κατηγορία του νομού: Διετία 1961-1963, επταετία 1979-1986, μεμονωμένες χρονιές 1987-88 και 1989-90, διετία 2002-2004 και εξαετία 2006-2012.

Ο ΠΑΟΝΕ Επταλόφου συμμετέχει γιά 28η χρονιά. Σε τρεις «δόσεις» αγωνίσθηκε στην ανώτερη κατηγορία του νομού: Μεμονωμένη χρονιά 1981-82, δεκαοκταετία 1992-2010 και εννιαετία 2012-2021.

Ο Αστέρας Μεγάλης Βρύσης συμμετέχει γιά 25η χρόνια. Σε έξι «δόσεις» αγωνίσθηκε στην ανώτερη κατηγορία του νομού: Μεμονωμένη χρονιά 1961-62, τετραετία 1964-1968, τετραετία 1975-1979, επταετία 1981-1988, τριετία 1993-1996 και εξαετία 2015-2021.

Ο Εθνικός Σ.Σ. Μουριών συμμετέχει γιά 18η χρονιά. Σε οκτώ «δόσεις» αγωνίστηκε στην ανώτερη κατηγορία του νομού: Διετία 1973-1975, μεμονωμένη χρονιά 1977-78, διετία 1980-1982, διετία 1993-1995, πενταετία 1997-2002, μεμονωμένη χρονιά 2004-05, διετία 2013-2015 και τριετία 2018-2021.

Ο Ηρακλής Αργυρούπολης συμμετέχει γιά 18η χρονιά. Σε πέντε «δόσεις» αγωνίσθηκε στην ανώτερη κατηγορία του νομού: Επταετία 1975-1982, τριετία 1983-1986, διετία 1993-1997 και διετία 2019-2021.

Ο Κιλκισιακός συμμετέχει γιά δωδέκατη χρονιά. Σε επτά «δόσεις» αγωνίσθηκε στην ανώτερη κατηγορία του νομού: Τριετία 1961-1964, διετία 1967-1969, μεμονωμένες χρονιές 1975-76 και 2005-06, τριετία 2014-2017 και μεμονωμένες χρονιές 2018-19 και 2020-21.

Η Νεότητα Μεταλλικού συμμετέχει γιά έκτη χρονιά. Σε τρεις «δόσεις» αγωνίσθηκε στην ανώτερη κατηγορία του νομού: Τριετία 1983-1986, διετία 1991-1993 και μεμονωμένη χρονιά 2020-21.

Ο Κεραυνός Βάθης και η Δόξα Γερακαριού συμμετέχουν γιά πρώτη φορά στην ανώτερη κατηγορία ΕΠΣ Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα