Οικονομία

Κονδύλια γιά τον δρόμο Γρίβας-Καστανερής διεκδικεί η ΠΕ Κιλκίς

Προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης χρηματοδότησης για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών στο δρόμο Γρίβας – Καστανερής κινείται η περιφερειακή ενότητα Κιλκίς. Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

«…Η συνεχής συνεργασία του αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς και αιρετούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατέληξε στην επιλογή της χρηματοδότησης της παρέμβασης, από το ειδικό ταμείο εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές. Τα κονδύλια του ταμείου αυτού (περί τα δέκα εκατομμύρια), είχαν ήδη διατεθεί σε όλη την περιφέρεια, για το τρέχον έτος. Από τις δημοπρατήσεις έργων, όμως, προέκυψαν κονδύλια μέσω των εκπτώσεων. Από τα κονδύλια αυτά η περιφερειακή ενότητα Κιλκίς διεκδικεί πίστωση περί το ένα εκατομμύριο ευρώ, που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί για την συνολική παρέμβαση στο δρόμο Γρίβα – Καστανερή.
Ήδη οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, έχουν προβεί στην σύνταξη της σχετικής μελέτης για την εκτέλεση του έργου.

Έχουν εκπονηθεί οι σχετικές εδαφολογικές μελέτες προκειμένου μέσω ειδικών γεωτρήσεων να εντοπιστεί το κατάλληλο στερεό έδαφος για την πασσαλόμπηξη των ειδικών πασσάλων από μπετόν στα τέσσερα σημεία όπου παρουσιάζεται το πρόβλημα της υποχώρησης του οδοστρώματος.
Αφού ολοκληρωθεί η πασσαλόμπηξη θα ακολουθήσει η επίστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκα) και στη συνέχεια η τελική ασφαλτόστρωση.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία έχει ολοκληρώσει τη γενική μελέτη. Με την διασφάλιση της χρηματοδότησης, μέσω της «πηγής» που προαναφέρθηκε, οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς θα προχωρήσουν αμέσως στην δημοπράτηση του έργου».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα