Αρθρογραφία

Κοινωνική πολιτική και δήμος: Με επίκεντρο τον πολίτη

Ο τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών, μέσα από τη δημιουργία και την οργάνωση κατάλληλων δομών, καλείται να απαντήσει στα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο και να τα αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά. Ο σχεδιασμός εξέλιξης των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Κιλκίς την επόμενη πενταετία, μπορεί να πραγματοποιηθεί με πρωταρχικό στόχο την κοινωνική συνοχή και έχοντας ως κεντρικό άξονα την ενδυνάμωση του εθνικού συστήματος πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας.
Ο δήμος Κιλκίς δύναται να αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο προγραμματισμό για ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, στοχεύοντας στη διασφάλιση συγκεκριμένων ποιοτικών υπηρεσιών για τον πολίτη:

Επένδυση στην Εκπαίδευση-Ενίσχυση της Απασχόλησης
-Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων, τα οποία παρέχουν ισότητα ευκαιριών, ανεξαρτήτως καταγωγής, εισοδηματικής ή κοινωνικής τάξης, ρόλου ή θρησκείας. Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης ανέργων που ανήκουν αποκλειστικά σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του δήμου Κιλκίς (Α.μ.Ε.Α., αθίγγανοι, γυναίκες, πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών, αποφυλακισμένοι, μετανάστες κ.α.) θα συνέβαλλαν στην ένταξη/επανένταξη ανέργων στο εργατικό δυναμικό του τόπου.
-Η σύσταση μιας μόνιμης συμβουλευτικής δομής (γραφείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της απασχόλησης) αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση για την εφαρμογή τοπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με τη συμμετοχή οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων της περιοχής. Η συμβουλευτική αυτή δομή θα επανδρώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα μπορεί να εκπονεί ανάλογες μελέτες («business and marketing plans») για την καταγραφή των αναγκών για ζητήματα απασχόλησης. Το προσωπικό του συμβουλευτικού σταθμού θα είναι ακόμη σε θέση να ενημερώνει τους πολίτες για τη ζήτηση επαγγελμάτων στο νομό, ενισχύοντας το θεσμό του συμβουλευτικού επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
-Η σεμιναριακή κατάρτιση των εργαζομένων σε κοινωνικές δομές του δήμου είναι μια πρόταση που στόχο έχει την ποιότητα στις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες. Η επιπρόσθετη κατάρτιση των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές τις υπηρεσίες (μονάδα κοινωνικής μέριμνας, «Βοήθεια στο Σπίτι», κέντρο δημιουργικής απασχόλησης Α.μ.Ε.Α., προγράμματα συμβουλευτικής ανέργων) με σεμινάρια και διαλέξεις από εξειδικευμένο προσωπικό, προωθεί σύγχρονες και μεθοδικές δράσεις που στοχεύουν στην καινοτομία και στην εξέλιξη, με αποτέλεσμα οι πολίτες του Δήμου Κιλκίς να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
-Η ανάπτυξη του εθελοντισμού σε κοινωνικές δομές πλαισιώνει αλλά και ενισχύει το σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής του κάθε δήμου. Οι εθελοντές μπορούν να λειτουργούν ως άτυπο υποστηρικτικό δίκτυο στις προσπάθειες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ο προγραμματισμός ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να απευθύνονται σε εθελοντές, αποτελεί τον «προθάλαμο» για τη δημιουργία ενός σταθερού, συστηματικού, οργανωμένου και εποπτευόμενου δυναμικού εθελοντών. Η προώθηση του εθελοντισμού μπορεί ακόμη να πραγματωθεί με τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου Κέντρου Εθελοντισμού, στο οποίο μπορεί να υπάρχει λίστα καταγεγραμμένων εθελοντών, καθώς και δομών στις οποίες οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν έργο.
-Ηθική επιβράβευση από το δήμο Κιλκίς των εταιριών, βιομηχανιών, εργοστασίων κλπ. που προσφέρουν σε τακτική βάση οικονομική/υλική στήριξη σε προγράμματα ή έργα κοινωνικής προσφοράς, τα οποία εκτελούν οι διάφοροι σύλλογοι Κοινωνικής φιλαλληλίας.

Ενίσχυση – εκπαίδευση ευπαθών κοινωνικών ομάδων
-Η ίδρυση ενός ειδικού ψυχαγωγικού κέντρου το οποίο θα απευθύνεται σε Α.μ.Ε.Α. θα συμβάλλει στην ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο. Το ειδικό αυτό ψυχαγωγικό κέντρο μπορεί να πραγματοποιεί ποικίλες εκδηλώσεις, περιπάτους στους δρόμους του Κιλκίς, περιβαλλοντικά μαθήματα και ομιλίες για την ιστορία της πόλης κ.α. Το πρόγραμμα αυτό θα πλαισιώνει τις ενέργειες άλλων παρεμφερών υπηρεσιών για Α.μ.Ε.Α., όπως το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες. Το ειδικό ψυχαγωγικό κέντρο Α.μ.Ε.Α., μπορεί να λειτουργεί με μόνιμο προσωπικό αλλά και με την ενίσχυση εθελοντών.
-Η πραγματοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων ή ομάδων για μονογονεϊκές οικογένειες, στα οποία, εάν επιθυμούν οι συμμετέχοντες/ούσες γονείς, θα υπάρχουν και προσωπικές συνεδρίες με του εξειδικευμένους ψυχολόγους, δηλώνει έμπρακτα την ευαισθητοποίηση της Πολιτείας. Τα σεμινάρια αυτά, θα έχουν ως βασικό στόχο την ψυχολογική και ενημερωτική στήριξη των διαζευγμένων γονιών ή όσων βρίσκονται σε διάσταση ή των άγαμων μητέρων ή των γονέων που βρίσκονται σε χηρεία. Παράλληλα, θα επανεκπαιδευτούν οι βρεφονηπιοκόμοι, που έχουν στις τάξεις τους τα παιδιά αυτών των μονογονεϊκών οικογενειών, για τους ορθούς τρόπους αντιμετώπισης μίας πιθανής δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, ώστε να τους παρέχεται η μέγιστη δυνατή συναισθηματική βοήθεια.
-Η σχεδίαση ενός προγράμματος στέγασης και σίτισης αστέγων θα ενισχύσει μια κατηγορία πολιτών που είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι και, παράλληλα, θα συμβάλλει στη μείωση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Το κέντρο σίτισης αστέγων, μπορεί να συνεργάζεται και με εκκλησιαστικούς και λοιπούς κοινωνικούς φορείς (Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου, Νηρέας κ.α.) για την ενίσχυση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής αυτής της ομάδας ανθρώπων. Συνεργασία μπορεί ακόμη να επιτευχθεί και με το γραφείο ενίσχυσης της απασχόλησης για την εύρεση εργασίας σε άστεγους, των οποίων η σωματική και ψυχική τους κατάσταση τούς επιτρέπει να εργαστούν.
-Η ίδρυση μιας στέγης κακοποιημένης γυναίκας αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση-σχέδιο για την κοινωνία του Κιλκίς (θύματα trafficking). Η δομή αυτή μπορεί να στελεχωθεί με κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κ.α.) για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου, το οποίο βρίσκεται σε έξαρση, ιδιαιτέρως σε επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας.

Μέριμνα για την τρίτη ηλικία
-Σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών για την τρίτη ηλικία, αποτελεί και η διάθεση ειδικά διαμορφωμένων χώρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από ηλικιωμένους για δραστηριότητες όπως χειροτεχνία, ζωγραφική, πηλοπλαστική, αγιογραφία, εκμάθησης χρήσης Η/Υ κ.α. Οι χώροι αυτοί, θα ήταν δυνατό να παραχωρούνται από κοινωνικές ή άλλες υπηρεσίες, κυρίως τις απογευματινές, μη εργάσιμες, ώρες, στις οποίες δε χρησιμοποιούνται.
-Η ανάπλαση των χώρων στους οποίους στεγάζονται τα α’ και β’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κιλκίς, ο εκσυγχρονισμός τόσο της κεντρικής αίθουσας, όσο και των κυλικείων των δύο κέντρων, θα επέτρεπε τη διαμόρφωση ενός πιο ευχάριστου κλίματος, προκειμένου τα μέλη να ψυχαγωγούνται και να αναπαύονται σε κατάλληλα διαμορφωμένες και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Ήδη, η δημιουργία ενός εξωτερικού χώρου με στέγαστρο στα Α’ Κ.Α.Π.Η. προσέφερε επιπρόσθετη ευκολία και άνεση στους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.
-Μακροπρόθεσμος στόχος των Κ.Α.Π.Η. είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου δομών που να περιλαμβάνει πολυδύναμα κέντρα ημέρας με διάφορες υπηρεσίες όπως μεταφορά προς και από το κέντρο της πόλης, νοσηλευτική και ιατρική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, εργασιοθεραπεία, ενημέρωση, διάλογο, γυμναστική, φυσιοθεραπεία, εκδρομές. Ασφαλώς, πολλές από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρέχονται ήδη από τα Κ.Α.Π.Η. αλλά με ελλιπή εξοπλισμό, με ανεπαρκείς χώρους δραστηριοποίησης και εξυπηρέτησης και χωρίς να έχουν τη μορφή ενός πολυδύναμου κέντρου.
Ο κοινωνικός σχεδιασμός και η συνεχής αξιολόγηση, συμβάλλουν ώστε ένα πρόγραμμα δράσης, μια ενέργεια, συγκεκριμένη κοινωνική παρέμβαση ή προτεινόμενη πολιτική, να μπορούν να πραγματοποιηθούν με συνέπεια στις αρχές και τους στόχους που έχουν τεθεί, χωρίς οικονομικές ή χρονικές αποκλίσεις και με διαρκή βελτίωση της σχέσης της τοπικής αρχής με τον πολίτη.
Άλλωστε, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί παρά να είναι το πεδίο της ολοκλήρωσης, της ανανέωσης και της αποτελεσματικής λειτουργίας ενός κοινωνικού κράτους.

Περισσότερα

ΚΑΒΑΛΑ 1934 – ΝΕΕΣ ΚΑΒΑΛΕΣ 2024… 90 ΧΡΟΝΙΑ

Συμπληρώνονται φέτος ενενήντα (90) χρόνια, από τη γεωργική αποκατάσταση διακοσίων οικογενειών ανέργων καπνεργατών Καβαλιωτών στο δήμο Παιονίας στη περιοχή Πολυκάστρου (Νέες Καβάλες), […]

Δείτε ακόμα

Την ανάκληση της ΚΥΑ που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν στους παρόχους ενέργειας τις επιδοτήσεις ζητά το Επιμελητήριο Κιλκίς

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς Χρήστος Χατζημλάδης απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, τον […]