Πολιτισμός

Επισκέψεις της κινητής μονάδας της δημόσιας κεντρικής βιβλιοθήκης σε σχολεία εκτός πόλεως Κιλκίς

Ξεκίνησαν την Τρίτη 10.10.23 οι επισκέψεις της κινητής μονάδας της δημόσιας κεντρικής βιβλιοθήκης Κιλκίς σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γιά το σχολικό έτος 2023-24.

Η κινητή βιβλιοθήκη εξυπηρετεί συνολικώς 65 σχολικές μονάδες εκτός πόλεως Κιλκίς και περίπου 2.750 μαθητές.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα