Γενικά

Κυνηγούς της Παιονίας επιμόρφωσε η Π.Υ. Γουμένισσας

Πρόγραμμα επιμόρφωσης μελών του κυνηγετικού συλλόγου Παιονίας «Το Πάικο» σε θέματα αντιμετώπισης δασικών πυρκαϊών υλοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία Γουμένισσας.
Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται τα εξής:ΠΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ1
«Στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της κατάρτισης των εθελοντικών οργανώσεων (Ε.Ο.) που είναι ενταγμένες στο μητρώο της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας Ελλάδος και με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους στον τομέα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαϊών (και όχι μόνο), η Π.Υ. Γουμένισσας σε συνεργασία με την πυροσβεστική ακαδημία προχώρησε στην εκπαίδευση μελών του κυνηγετικού συλλόγου Παιονίας «Το Πάικο» κατά το χρονικό διάστημα από 12.5.14 έως και 23.5.14.My beautiful picture Υλοποιήθηκε επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης της πυροσβεστικής ακαδημίας στους τομείς «Δασοπυρόσβεσης & δασοπροστασίας» διάρκειας πενήντα δύο ωρών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Υ. Γουμένισσας, με εκπαιδευτές αξιωματικούς και υπαξιωματικούς της υπηρεσίας. Τις επόμενες ημέρες και έπειτα από συνεννόηση με την πυροσβεστική ακαδημία θα πραγματοποιηθεί γραπτή και πρακτική εξέταση των εκπαιδευομένων, καθώς και αντίστοιχη αξιολόγηση του ορογράμματος. Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί βεβαίωση – οιστοποιητικό οαρακολούθησης ορογράμματος.
Στο ανωτέρω πρόγραμμα συμμετέσχαν συνολικώς δέκα οχτώ μέλη του του κυνηγετικού συλλόγου Παιονίας «Το Πάικο».

Περισσότερα

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τον καθαρισμό των οικοπέδων – Δηλώσεις έως τις 30 Ιουνίου

Τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/, η οποία […]

Δείτε ακόμα