Γενικά

Οι υποψηφιότητες των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκε από πλευράς του αρμοδίου υπουργείου η προσωρινή μοριοδότηση των υποψηφίων διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση τα τυπικά τους προσόντα.

Υπενθυμίζεται, ότι γιά τις θέσεις των δευθυντών των δύο πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης υπάρχουν πέντε και ένδεκα υποψηφιότητες αντιστοίχως.

Γιά την πρωτοβάθμια σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τρεις εκπαιδευτικών από τον νομό μας των Μαρίας Τσιραμπίδου, Πάρη Παπαδόπουλου και Χρήστου Σαμαρά ενώ για την αντίστοιχη της δευτεροβάθμιας έχουμε πέντε Κιλκισιώτικες υποψηφιότητες αυτές των Κατερίνας Ρώσσιου, Κωνσταντίνας Συμεωνίδου και Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου.

Η τελική επιλογή θα προκύψει μετά την ανακοίνωση της οριστικής μοριοδότησης όταν θα έχουν προστεθεί τα μόρια της σχετικής συνέντευξης και των ψήφων από τους διευθυντές των οικείων του νομού μας σχολείων.

Και όλα αυτά έως την 1η Φεβρουαρίου ημέρα ανάληψης καθηκόντων γιά τους νέους διευθυντές.

Αυτό, που μένει να δούμε, είναι εάν τελικώς κάποιος ή κάποια εξ αυτών θα καταλάβουν τις σχετικές θέσεις, που έως σήμερα κατέχουν ως αναπληρωτές Μαρια Τσιραμπίδου και Δημήτρης Ιωακειμίδης αντιστοίχως.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα