Κοινωνία

Κέντρο διά βίου μαθήσεως τέθηκε σε λειτουργία στον δήμο Κιλκίς

Κέντρο διά βίου μαθήσεως τέθηκε σε λειτουργία στον δήμο Κιλκίς, με την
υποστήριξη του υπουργείου παιδείας, διά της γενικής γραμματείας διά βίου
μαθήσεως και του ιδρύματος νεολαίας και διά βίου μαθήσεως.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση
και διά βίου μάθηση» του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων, με τίτλο
πράξεων «Κέντρα διά βίου μάθησης – Προγράμματα τοπικής εμβέλειας»
ΑΠ7 και «Κέντρα διά βίου μάθησης – Προγράμματα τοπικής εμβέλειας» ΑΠ8,
ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
το ελληνικό Δημόσιο. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του θα προσφερθούν
προγράμματα γενικής εκπαίδευσης, εθνικής και τοπικής εμβέλειας, τα οποία
μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικοι κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και
μόρφωσης.
Ειδικότερα, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2013-14, στο Κ.Δ.Β.Μ. του δήμου
μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα:
Δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης εθνικής εμβέλειας:

 • Επιχειρηματικότητα και τουριστική – πολιτιστική ανάπτυξη (25 ώρες)
 • Αγροτική επιχειρηματικότητα – Μάρκετιν αγροτικών προϊόντων (25 ώρες)
 • Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής (25 ώρες)
 • Αγωγή υγείας – Πρώτες βοήθειες (25 ώρες)
 • Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) (50 ώρες)
 • Υπολογιστικά φύλλα – παρουσιάσεις (ΙΙ) (50 ώρες)
 • Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 – Β1) (25 ώρες)
 • Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1- Α2) (25 ώρες)
 • Φωτογραφία (25 ώρες)
 • Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή (25 ώρες)
 • Δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης τοπικής εμβέλειας
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – δικτύωση σπηλαίου Αγίου Γεωργίου,
 • Βοτανικού Κήπου, αρχαιολογικού χώρου Παλατιανού (50 ώρες)
 • Διδασκαλία ποντιακής διαλέκτου (150 ώρες)
 • Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται:
 •  Η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, η οποία θα διατίθεται στα ΚΕΠ του δήμου Κιλκίς,
 •  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα ΚΕΠ του Δήμου Κιλκίς και ηλεκτρονικώς (e-mail).
Πληροφορίες παρέχονται από την υπεύθυνη εκπαίδευσης, ανάπτυξης και
διασφάλισης ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. δήμου Κιλκίς Πηνελόπη Θ. Σιούρδα, τηλ.
6975 851511, και στο email: [email protected].
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα