Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Παράδειγμα γιά … όλη την χώρα

Το θέμα γιά κάθε αιρετό της τοπικής διοίκησης δεν είναι απλώς το να κατέχει το οποιοδήποτε αξίωμα, αλλά να το τιμά, με πρωτοβουλίες και ενέργειες που απορρέουν από την αίσθηση του καθήκοντος.

Την αίσθηση, που φαίνεται ότι χαρακτηρίζει στο έπακρο την πρόεδρο της κοινότητας Δροσάτου Φρόσω Μωυσίδου, όπως καταδείχθηκε από τις συνεχείς πρωτοβουλίες της γιά καθαρισμό και ευπρεπισμό κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις επιταγές του εθελοντισμού, από συνεργεία συγκροτούμενα από εθελοντές κατοίκους του χωριού οι οποίοι “εκπέμπουν” στο ίδιο “μήκος κύματος”, με ανελλιπή συμμετοχή της ίδιας σε αυτά, με προσωπικό κόπο έξοδα και μηχανήματα.

Χάρη στην εθελοντική εργασία αυτών των ανθρώπων, καθαρίσθηκαν από αγριόχορτα και κάθε είδους απορρίμματα και ευπρεπίσθηκαν τα αλσύλλια της εκκλησίας και του σχολείου, άκρες δρόμων και άλλοι χώροι, ενώ τόσο η πρόεδρος όσο και οι εθελοντές του Δροσάτου δηλώνουν ανά πάσαν στιγμήν έτοιμοι να πράξουν το ίδιο, όπου χρειάζεται.

Από μία ακριτική περιοχή, μιάν “ανάσα” από την μεθόριο, ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμησιν γιά … όλη την χώρα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα