Γενικά

Κατεδαφίσθηκαν επικίνδυνα κτίρια στο Κιλκίς

Με ενέργειες της δημοτικής αρχής Κιλκίς κατεδαφίσθηκαν πριν από λίγες ημέρες δύο ετοιμόρροπα κτήρια, επί της οδού Γ. Καπέτα στο κέντρο της πόλης.

Η κατεδάφιση των κτιρίων κρίθηκε επιτακτικώς απαραίτητη από την αρμόδια επιτροπή της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, ύστερα από αίτημα της υπηρεσίας δόμησης του δήμου Κιλκίς (πολεοδομία), για λόγους ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Απο το δήμο ανακοινώθηκε επιπλέον ότι, επειδή υπάρχουν αρκετά εγκαταλελειμμένα και επικίνδυνα κτίρια στο Κιλκίς και στους οικισμούς του δήμου, η δημοτική αρχή καλεί τους δημότες να ενημερώνουν σχετικά την υπηρεσία δόμησης (πολεοδομία) ώστε σε συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς να γίνει ο εντοπισμός και η καταγραφή αυτών των κτισμάτων που είναι επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια και πρέπει να κατεδαφισθούν.

Σε περίπτωση που οι ιδιώτες – κάτοχοι κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως ετοιμόρροπα και επικίνδυνα από την αρμόδια επιτροπή, δεν προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες, ο δήμος Κιλκίς θα προβαίνει στην κατεδάφιση των κτισμάτων ενώ η δαπάνη θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες.

Περισσότερα

Σωματείο εργαζομένων νοσοκομείου Κιλκίς: «Εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με τρεις θανάτους»

Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου εργαζομένων του γενικού νοσοκομείου Κιλκίς καταγγέλλει εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με […]

Δείτε ακόμα