Αγροτικά

Καταβλήθηκε η ενιαία ενίσχυση στους παραγωγούς έτους 2014

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι μετά την διενέργεια των απαραίτητων νόμιμων ελέγχων, που προηγήθηκαν της πληρωμής σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ολοκλήρωσε με επιτυχία και χωρίς καθυστέρηση την εκκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014, ποσού 928.520.274,14 ευρώ.

Το σχετικό αρχείο πληρωμής έχει ήδη αποσταλεί στην Τράπεζα, η οποία ήδη έχει πιστώσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματά τους.

Το σύνολο των δικαιούχων των αγροτών και κτηνοτρόφων γιά όλη την επικράτεια είναι 648.280. Το συνολικό ποσό πληρωμής της ΑΕΕ 2014 (α΄και β’ δόση) ανέρχεται σε 1.821.106.232,92 δισ. ευρώ.
Η πληρωμή κάλυψε το 94% ειδικώς δε γιά τους κτηνοτρόφους το 95% του ποσού.

Εκκαθαρίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κατάσταση πληρωμής δικαιούχων βιοκαλλιεργητών
Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι έχει προωθηθεί προς εκκαθάριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων βιοκαλλιεργητών της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του νομού Κιλκίς. Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν τα ονόματα 576 δικαιούχων και η συνολική αξία του καταβαλλόμενου ποσού ανέρχεται στα 2,8 εκ. ευρώ.

Οι προβλεπόμενες καταστάσεις πληρωμής και απορριπτόμενων του έτους 2012 στη δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της διεύθυνσης περιφερειακής ενότητας Κιλκίς στις 29-12-14, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον να μπορούν να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης δηλαδή από τις 29/12/14 έως και 5/01/2015.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για υποβολή δικαιολογητικών μετά το πέρας των ενστάσεων, αυτές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλους τους κωδικούς ποινών και απόρριψης για τις οποίες ενίστανται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & ξτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος, στα Τηλ. 2341350113,-115,-123, -126 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], [email protected] , [email protected] , [email protected]

Περισσότερα
Δείτε ακόμα