Αγροτικά

Καταστάσεις γιά πρόγραμμα αμειψισποράς με ξηρικές καλλιέργειες

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοποιημένες καταστάσεις με τις τελικές κατατάξεις των αιτούντων στη δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές», πρόσκληση 2340/30-01-2013 των νέων εντάξεων της δράσης.
Οι καταστάσεις αυτές έχουν αποσταλεί προς ανάρτηση στους δήμους του νομού και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της περιφερειακής ενότητας www.kilkis.pkm.cov.gr

Περισσότερα
Δείτε ακόμα