Γενικά

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής σε σχολικές μονάδες του δήμου Παιονίας

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» το έργο κατασκευής ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του δήμου Παιονίας.

Το αίτημα συνοδευόμενο από τα απαραίτητα τεχνικά δελτία, υπεβλήθη από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Παιονίας στις 9.12.19 στην γενική διεύθυνση οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης & αναπτυξιακής πολιτικής του υπουργείου εσωτερικών.

Η εγκριτική απόφαση ελήφθη από το υπουργείο εσωτερικών στις 9.3.20.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Μετά την υλοποίηση του προγράμματος όλες οι εν λειτουργία σχολικές μονάδες του δήμου θα έχουν τις απαραίτητες υποδομές για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα