Κοινωνία

Μητροπολίτης Δημήτριος: Καρπός μιᾶς 50ετοῦς ὑπακοῆς στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου

Γιά τή χειροτονία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Δωροθέου τή συλλογική εὔλογη συγκίνηση καί διαμένουσα κοινή χαρά ὁμολογεῖ καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου.

Σέ μία μικρή πληθυσμιακά τοπική Ἐκκλησία, γιά τρεῖς δεκαετίες, ἔζησε καί ἔδρασε, προσέφερε καί ἀναδείχθηκε, μετρημένος καί προσοντοῦχος κληρικός, προσγειωμένος στίς κοινές χρεῖες καί προσανατολισμένος σταθερά στήν ἐκκλησιάζουσα πίστη τοῦ Θεοῦ. Μέ πολλές δημιουργικές ἱκανότητες ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου, μέ φρόνημα καί ἦθος σπουδαίας ἐκκλησιαστικῆς μαρτυρίας, μέ εὐρύτητα κοινωνικῆς συμμετοχῆς καί προσανάλωσης, μέ συναίσθηση καί μεταδοτικότητα ἐκκλησιοπρεποῦς εὐθύνης, ἀκεραιότητας καί ἐπικοινωνιακῆς εὐθύτητας.

Ἕνας ἄνθρωπος χωρίς φιλοδοξίες προβολῆς ἤ ἀνάρρησης ὡς ἕνα κίνητρο πνευματικῆς προσφορᾶς (παραδεκτό πάντως γιά τά ἀνθρώπινα). Τοῦ ἀρκοῦσε ἡ μακρά καθοδηγητική κοινωνία μέ τό Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Δημήτριο γιά (50) περίπου χρόνια καί μέ τήν ὑπ᾽ αὐτόν Ἀδελφότητα πού ἐπάνδρωσε τίς δύο Ἱερές Μονές τῆς νέας Μητροπόλεως, τῆς Παναγίας Γουμένισσας καί τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ Γρίβας. Ὑπηρετοῦσε γιά χρόνια τή Μητρόπολή μας ὡς Πρωτοσύγκελλος καί Ὑπεύθυνος Ἐξομολόγησης καί Κατήχησης παιδιῶν-νέων καί οἰκογενειῶν, πού ἐκπροσωπήθηκαν μέ πολλούς νέους καί παιδιά, ἀκόμη καί ὁλομελεῖς οἰκογένειες, στό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν κατά τή χειροτονία τῆς Κυριακῆς 16 Ὀκτωβρίου.

Κίνητρο τοῦ νέου Μητροπολίτη “ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία” (ὅπως θά ἔλεγε ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἤ ὁ ἰσαπόστολος Κοσμᾶς). Ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία (δηλαδή ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ) ἦταν ἡ ζωντάνια καί τό συνεκτικό νόημα καί ἡ συλλογική (ἐκκλησιάζουσα) πνοή τοῦ νέου Ἐπισκόπου πρός ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας, ἀπό παιδιά καί νέους μέχρι τούς ὡρίμους καί τούς γέροντες, καί σέ πλῆθος οἰκογένειες, πού ζοῦσαν τό νέο Ἐπίσκοπο ὡς πνευματικό τους καί ἐμπνευστή στή βίωση τοῦ μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Μέ τήν ἐπικουρία πάντοτε τόσων καί τόσων φιλοτίμων συνιερέων, συνεφημερίων ἀπό πολλές Ἐνορίες. Ἀρκετοί ζήτησαν παρακλητικά καί ἔζησαν αὐτήν τή μεγάλη κοινή χαρά.

Μεγάλη αἴσθηση προκάλεσε ἡ προσευχητική συμμετοχή πάρα πολλῶν ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας, προπαντός πολλῶν νέων καί παιδιῶν, πού κατέκλυσαν τό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν γιά τή χειροτονία καί “συμπλήρωσαν ἀνθρώπινα” τό ἱερώτατο κατανυκτικό κλίμα τῆς Χειροτονίας, μέ τόν αὐθορμητισμό καί τόν ἱερό ἐνθουσιασμό τους ἄλλοτε σιωπῶντες καί ἄλλοτε δονοῦντες τό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου μέ τίς ἰαχές-εὐχές-προσευχές “Ἄξιος”! Οἱ εἰδότες ὁμολογημένα ἐξεπλάγησαν ἀπό τή συμμετοχή προπαντός νέων ἀνθρώπων πού κατέκλυσαν ἀπό ἐνωρίς τή Μητρόπολη Ἀθηνῶν καί μάλιστα μέ εὐλαβική λατρευτική εὐπρέπεια. Διέκριναν καί ἔνοιωθαν ἔκτυπα στά βλέμματα ὅλων πότε τή χαρά καί πότε τή συγκίνηση, γιά τό μεγάλο αὐτό γεγονός τῆς ἀνάδειξης τοῦ πνευματικοῦ τους ποδηγέτη καί ἐμπνευστή τόσων χρόνων. Ἡ ἀγάπη τούς συνεκκλησίαζε καί τούς ἀποζημίωνε γιά τήν ταλαιπωρία τοῦ ταξιδιοῦ καί τή διαρκή ὀρθοστασία τῆς ὅλης πολύωρης ἱερῆς τελετουργίας.

Ταξίδεψαν ὧρες ἀπό τήν παραμεθόρια περιοχή μας (ὅπως ἐπίσης καί ἄλλοι Κληρικοί ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καί μοναχές τῆς Ἱ. Μ. Εἰκοσιφοίνισσας μέ τήν Ἡγουμένη γερόντισσα Ἀντωνίνη καί ἀπό τήν Ἱ. Μ. Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μέ τήν ἀντιπροσωπεία τεσσάρων μοναζουσῶν) γιά νά παραβρεθοῦν ἔγκαιρα στή χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Μητροπολίτου π. Δωροθέου ὡς Ποιμενάρχου Δράμας.

Ἦταν μιά ἱερή ἀνταπόκριση στό μακρό “ἔργο διακονίας” τοῦ Σεβασμιωτάτου Δωροθέου. Θυσιαζόταν διαρκῶς προσφερόμενος, δίχως νά αὐτονομεῖ στήν κατήχηση, ἀλλά προσπαθοῦσε νά τούς μεταδίδει τή λατρευτική ἀγάπη πρός τό Θεό καί τήν εὐλαβική πρός τούς Ἁγίους, ὅπως καί τήν ἐκκλησιαστική κοινωνικότητα καί τό σεβασμό ἀναφορᾶς πρός τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη.

Στήν περίπτωση τοῦ Σεβ. Δράμας κ. Δωροθέου διαρκῶς ἐπιβεβαιωνόταν ἡ ψαλμική λατρευτική (καί ποιμαντική ἀναλογικά) δεοντολογία. Δέν παραχωροῦσε “ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς καί τοῖς βλεφάροις νυσταγμόν καί ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις ἕως οὗ εὕρῃ τόπον τῷ Κυρίῳ, σκήνωμα τῷ θεῷ Ἰακώβ” (πρβλ. ψαλμ. 131: 4-5). Ἀπό φυλακῆς πρωΐας ἐπί τῶν ἐπάλξεων, συμμετεῖχε στίς ἱερουργίες τῶν δύο Ἱερῶν Μονῶν καί τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος Πολυκάστρου, ὅπου καί τό πνευματικό του ποιμαντικό ἐνάθλημα. Ἐκεῖ προσέρχονταν διαρκῶς οἱ περισσότεροι, γιά νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τήν ἁπλότητα, τήν προσήνεια, τήν πείρα καί τή θυσιαστική του ποιμαντική, ἀνευρίσκοντας καί τό δικό τους συμμετοχικό ἐκκλησιαστικό ρόλο σέ πλῆθος διακονήματα.

Τό πλέον συγκλονιστικό γιά τό δικό μας Ποιμενάρχη Σεβασμιώτατο κ. Δημήτριο ἦταν ὅτι, μέχρι πού ὁ νεοχειροτονημένος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος ἀνέλαβε μέ πολύ δισταγμό καθήκοντα Γραμματέως στήν Ἱερά Σύνοδο, δέν εἶχε ἀναφέρει ποτέ οὐδέ τό ἐλάχιστο κίνητρο Ἐπισκοπικῆς ἀνάδειξης. Ἡ ὅλη ἐξέλιξη καί μετεξέλιξή του ἦταν πορεία ὑπακοῆς, τό δέ κίνητρο καί ὁ τρόπος τῆς ἀφιερωματικῆς ὑπακοῆς ἰσχύει καί μέ τούς λοιπούς ἀδελφούς του πού διακονοῦν στά παραμεθόρια τό ἱερό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτό βεβαίως δέν σημαίνει παγιωμένα πλαίσια δεοντολογίας οὔτε καί ἀποκλείει τήν ἀποστολική ἐκείνη προτροπή ἀπό τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια σέ τωρινή ἐπικαιροποίηση καί ἐφαρμογή (πρβλ. Α΄ Τιμ. 3:1): «Πιστὸς ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ». Ὅταν τό ἔγραφε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἦταν ἄλλες ἐποχές, ἄλλα δεδομένα, ἄλλες χρεῖες. Τά μόνα πού ἀναλογικῶς εἶναι ἀνυπέρθετα τά ἐντοπίζουμε στή συνέχεια τῆς Ἀποστολικῆς ἐκείνης ρήσης (Α΄ Τιμ. 3: 1-7), τήν ὁποία καί ἀνέλυσε σέ σύγχρονη γλώσσα καί εὐρύτερη ἀναλυτική διατύπωση ποιμαντικῆς ψυχολογίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος στήν ἀντιφώνησή του πρός τό χειροτονούμενο.

Στό πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος. Συλλειτούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γουμενίσσης κ. Δημήτριος, Ξάνθης κ. Παντελεήμων (ὁ καί Τοποτηρητής τῆς Μητροπόλεως Δράμας), Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Σερρῶν κ. Θεολόγος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Μαρωνείας κ. Παντελεήμων, Φιλίππων κ. Στέφανος καί ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Φιλόθεος.

Συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Σύρου κ. Δωρόθεος, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος, Περιστερίου κ. Γρηγόριος, Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Φιλόθεος.

Παρέστησαν ὁ ἐκ Καβάλας Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ὁ Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, ὁ τ. Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς καί Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Γεώργιος Καλαντζής, οἱ Βουλευτές Δράμας κ. Κωνσταντίνος Μπλοῦχος, κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος καί κα Χαρούλα Κεφαλίδου, ὁ Πρόεδρος Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Ἀν. Μακεδονίας – Θράκης κ. Χρῆστος Παπαθεοδώρου, ὁ Ἀντιπεριφεριάρχης Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ, οἱ Δήμαρχοι Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, Παιονίας κ. Κωνσταντῖνος Σιωνίδης, ἡ Πρόεδρος τῆς Κοινοφελοῦς Ἐπιχείρησης τοῦ Δήμου Παιονίας κ. Γαρυφαλιά Καρβουνιάρη καί ἄλλοι φορεῖς τῶν ἀντίστοιχων πολιτικῶν καί δημοτικῶν Ἀρχῶν.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ νέος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος διένειμε τό ἀντίδωρο καί δέχθηκε τίς εὐχές τοῦ ἐκκλησιάσματος στήν εἴσοδο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.

Θά τόν συνοδεύουμε μέ τίς λειτουργικές προσευχές καί τίς ἐγκάρδιες εὐχές μας στή νέα του καί μείζονα ἔπαλξη ἐκκλησιαστικῆς διακονίας καί προσφορᾶς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα