Αγροτικά

Η πληρωμή γ’ δόσης οικονομικής ενίσχυσης των καπνοπαραγωγών

Με απόφαση του υπουργείου αροτικής αάπτυξης και τροφίμων καλούνται οι δικαιούχοι καπνοπαραγωγοί του μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007 – 2013, που δεν υπέβαλλαν αίτηση κατά την περίοδο υποβολής από 12-06-13 έως 29-07-13 να υποβάλλουν ηλεκτρονικώς και εντύπως αίτηση πληρωμής για τη γ’ δόση της οικονομικής ενίσχυσης που προκύπτει από την ένταξή τους στο μέτρο.
Η σχετική προθεσμία λήγει την Παρασκευή 29.11.13. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://tobacco.opekepe.gr και http://www.opekepe.gr
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του ο δικαιούχος θα πρέπει να την εκτυπώσει μέσα από το σύστημα και στην συνέχεια να την υπογράψει με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του. Εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή από τρίτο πρόσωπο δεν γίνονται δεκτές. Οι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής αιτήσεις θα πρέπει να σταλθούν, το αργότερο έως και την Παρασκευή 13.12.13 στην διεύθυνση «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β2, Λεωφ. Αθηνών 54-56, 10441 Αθήνα».
Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης του μέτρου 144 για υποβολή αιτήσεων πληρωμής γ’ δόσης, διευκρινίζεται, ότι εφ’ όσον ενταγμένος δικαιούχος του μέτρου 144, στον οποίο έχουν καταβληθεί η α’ και η β’ δόση της ενίσχυσης, έχει αποβιώσει ενώ διατηρούσε την ιδιότητα του δικαιούχου του μέτρου, δίδεται η δυνατότητα ανάληψης του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας καπνού από κληρονόμο της εκμετάλλευσης και των δικαιωμάτων καπνού. Συγκεκριμένα:
Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφ’ όσον είναι αποκλειστικός κληρονόμος των δικαιωμάτων του θανόντος δικαιούχου ή ολοκληρώσει την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων στο όνομά του ή επιθυμεί να αναλάβει και ολοκληρώσει το επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας καπνού του θανόντος, οφείλει αν αποστείλει στην υπηρεσία εφαρμογής του μέτρου 144 την αίτηση με την υπεύθυνη δήλωση και επιχειρηματικό σχέδιο (που επισυνάπτεται). Ο αιτών θα ενταχθεί στο μέτρο εφ’ όσον το άθροισμα των άμεσων ενισχύσεων που ο θανών και ο κληρονόμος έλαβαν το έτος 2010 ήταν μειωμένο κατά 25% τουλάχιστον σε σχέση με το άθροισμα των άμεσων ενισχύσεων που είχαν λάβει το έτος 2009. Η ανωτέρω μείωση αφορά αποκλειστικά στη μείωση, σε ποσοστό 50%, της αξίας των δικαιωμάτων που προέρχεται από τον καπνό. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο για την τριετία δεν μπορεί να υπερβεί τις 9.000 ευρώ.
Συνεπώς καλούνται οι αποκλειστικοί κληρονόμοι των δικαιωμάτων θανόντων (μετά τη δεύτερη δόση) δικαιούχων του μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007 – 2013 να συμπληρώσουν χειρογράφως, υπογράψουν, θεωρήσουν για το γνήσιο της υπογραφής και αποστείλουν με συστημένη αλληλογραφία τη συνημμένη αίτηση, το αργότερο έως την Παρασκευή 13.12.13 στην διεύθυνση:
«Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β2, Λεωφ. Αθηνών 54-56, 10441 Αθήνα».
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr, της ειδικής γραμματείας του διοικητικού τομέα κοινοτικών πόρων και υποδομών http://www.agrotikianaptixi.gr, του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr, στο email [email protected] καθώς και στα τηλέφωνα: 210 5275206, 210 5275209 και 210 5275084.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Το… «γούρι»

Αυτή τη φορά η χειροσφαιρική ομάδα του ΓΑΣ Κιλκίς πέρασε νικηφόρα από την Αθήνα η χειροσφαιρική ομάδα του ΓΑΣ Κιλκίς […]