Οικονομία

Βγαίνει στο «σφυρί» το βιομηχανικό συγκρότημα της Καπνικής Μιχαηλίδη

Ένα από τα πλέον ηχηρά σφυριά για τη βορειοελλαδική βιομηχανία, θα κτυπήσει στις 28 Φεβρουαρίου 2024 καθώς, με επισπεύδουσα τη Deutsche Bank,βγαίνει σε πλειστηριασμό το μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα της άλλοτε κραταιάς «Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.», στη Σιταριά του δήμου Παιονίας, ενώ, όπως πληροφορείται το makthes.gr, αργότερα μέσα στο ίδιο έτος, θα εκπλειστηριασθεί και η μεγάλη αποθήκη των 32.555 τ.μ. στη ΒΙΠΕ Σίνδου.

Το συγκρότημα του Πολυκάστρου, των περίπου 65.000 τ.μ., βγαίνει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς τα 6.491.000 ευρώ καθώς η γερμανική Deutsche Bank, η οποία έχει στα χέρια της διαιτητική απόφαση και εκτελεστό τίτλο, απαιτεί από την «Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.» συνολικό ποσό 253.554.515,41 ευρώ. Την ίδια ημέρα, εκπλειστηριάζονται ηλεκτρονικά δύο ακόμη ακίνητα, ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Ι.Μιχαηλίδη, προέδρου και δ/νοντος συμβούλου της Καπνικής, στη Θεσσαλονίκη, ενός διαμερίσματος και ενός γραφείου, για 93.000 ευρώ και 81.000 ευρώ αντίστοιχα (τιμές πρώτων προσφορών) με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα.

Ωστόσο, ο πλειστηριασμός του μεγάλου συγκροτήματος, που είχε δημιουργήσει, σε δύο φάσεις, η «Καπνική Μιχαηλίδης» στη Σιταριά είναι αυτός που δείχνει το σημείο στο οποίο έχει καταλήξει να βρίσκεται η Εταιρεία, που από το 2016 και μετά και ύστερα από πολλές δικαστικές περιπέτειες, γνώρισε μία πολύχρονη περίοδο μαρασμού, έχοντας μείνει φορτωμένη με τεράστιες απαιτήσεις πιστωτών (τράπεζες, ελληνικό δημόσιο), με μεγάλες ποσότητες καπνών να κατάσχονται και να πλειστηριάζονται.

Από το ζενίθ, στο ναδίρ

Η «Καπνική Μιχαηλίδης», ήταν ένας όμιλος με διεθνή δραστηριότητα. Η «Μιχαηλίδης», στο ζενίθ της μακράς παρουσίας της στην καπνοβιομηχανία ήταν η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία εμπορίας καπνού και η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία επεξεργασίας καπνού στον κόσμο.

Λειτουργούσε τρία εργοστάσια επεξεργασίας καπνών ανατολικών και δυτικών ποικιλιών, σε Σίνδο, Ξάνθη και Σιταριά Πολυκάστρου με εργοστάσια και θυγατρικές σε οκτώ χώρες (Β. Μακεδονία, Ιταλία, Μολδαβία, Σλοβακία, Αλγερία, Ρουµανία, Τουρκία και Βουλγαρία), ενώ τον Ιανουάριο του 2011 είχε εγκαινιάσει το νέο της εργοστάσιο στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας (Leaf Tabacco A. Μihailidis A.D. Sandanski). Στον Όμιλο τότε απασχολούνταν 483 μόνιμοι υπάλληλοι και περισσότεροι από 1.000 εποχικά εργαζόμενοι.

Η «Καπνική Μιχαηλίδης» αποτελούσε τον ορισμό της ελληνικής εξαγωγικής μεταποιητικής επιχείρησης με ετήσιους τζίρους που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα 100 εκατ. ευρώ, με ισχυρή κερδοφορία αλλά και πολύ υψηλό δανεισμό, που οφείλονταν τόσο στις μεγάλες επενδύσεις που υλοποιούσε αλλά και στη χρηματοδότηση της δραστηριότητάς της με κεφάλαια κίνησης, καθώς οι Τράπεζες (ελληνικές και ξένες) παρείχαν δάνεια έναντι αποθηκευμένων ποσοτήτων καπνού, που προμηθευόταν, επεξεργαζόταν και πωλούσε στη διεθνή αγορά.

Η αντίστροφη μέτρηση για την Εταιρεία, άρχισε το Νοέμβριο του 2016, όταν η ΕΤΕ πραγματοποίησε έλεγχο στις αποθήκες της θυγατρικής της, ΠΑΕΓΑΕ. Ο έλεγχος έδειξε μεγάλο έλλειμμα στις ποσότητες καπνού για τις οποίες είχε τίτλους αποθήκευσης η Καπνική. Στη συνέχεια, οι αποθηκευμένες ποσότητες δεσμεύτηκαν, η Εταιρεία δεν μπορούσε να εκτελέσει υπογεγραμμένα συμβόλαια με πελάτες, να κάνει εξαγωγές και η πτώση επακολούθησε.

Στις οικονομικές καταστάσεις του 2015 (αναρτημένες στο ΓΕΜΗ) η Εταιρεία είχε κύκλο εργασιών 117,116 εκατ. ευρώ, κέρδη μετά από φόρους 20,984 εκατ. ευρώ, αλλά και δανειακές υποχρεώσεις 297 εκατ. ευρώ, όταν τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν 3,514 εκατ. ευρώ.

Στον επόμενο ισολογισμό που είναι αναρτημένος στο ΓΕΜΗ, του 2021, η Εταιρεία εμφάνισε σύνολο υποχρεώσεων 559 εκατ. ευρώ, με τα μακροπρόθεσμα δάνεια να ανέρχονται σε 328,977 εκατ. ευρώ, σε κύκλο εργασιών 6,780 εκατ., υψηλά έξοδα και ζημίες και «κόκκινα» αποτελέσματα -20,481 εκατ. ευρώ.

Το βιομηχανικό συγκρότημα στο Πολύκαστρο

Η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό για το βιομηχανικό συγκρότημα στη Σιταριά, είναι η 23η Φεβρουαρίου 2024, ώρα 14:00, με τον πλειστηριασμό να διενεργείται την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024.Το συγκεκριμένο ακίνητο εκπλειστηριάζεται με τιμή πρώτης προσφοράς τα 6.491.000 εκατ. ευρώ.

Το προς πώληση βιομηχανικό συγκρότημα (μονάδα επεξεργασίας καπνού και αποθήκη), είναι συνολικής επιφανείας 64.909,93 τ.μ. και συνολικής κάλυψης 45.329,64 τ.μ., βρίσκεται δε επί αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 200.876,81 τ.μ. Το ακίνητο έχει ανεγερθεί βάσει οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το 1993 και το 2001 και αποτελείται από βιομηχανοστάσιο και κτήριο φυσικής ζύμωσης.

Το βιομηχανοστάσιο αποτελείται από ισόγειο κτιριακό όγκο που εξυπηρετούσε τη διαλογή και επεξεργασία καπνού και περιλαμβάνει θαλάμους τεχνητής ωρίμανσης, γραφειακούς χώρους, χώρους προσωπικού και κοινόχρηστους χώρους κ.α.

Το κτήριο φυσικής ζύμωσης είναι διώροφο κτίριο, προσβάσιμο μέσω τριών αυτόματων θυρών βιομηχανικού τύπου (ρολά) που οδηγούν σε τρεις αποβάθρες, η κάθε μία από τις οποίες διαθέτει ηλεκτρική ράμπα και ανελκυστήρα. Η επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων επιτυγχάνεται μέσω τεσσάρων μεταλλικών κλιμακοστασίων και πέντε υδραυλικών ανελκυστήρων.

Ακόμη, το συγκρότημα εξυπηρετείται από σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας με πυροσβεστικό σταθμό, ηλεκτρικό υποσταθμό και δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Όροι Δόμησης

Σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης, η υπολειπόμενη δόμησης ανέρχεται σε 115.879 τ.μ. ενώ η υπολειπόμενη κάλυψη ανέρχεται σε 14.933 τ.μ.

Συγκεκριμένα, οι όροι δόμησης προβλέπουν τα εξής:

-Ελάχιστο εμβαδό αρτιότητας κατά κανόνα 4.000 τ.μ.

-Συντελεστής Δόμησης 0,9

– Ποσοστό κάλυψης 30% κάλυψης kαι κατά παρέκκλιση 40% για συναρμολογούμενες αποθήκες

-Μέγιστο ύψος 15,00 μέτρα

-Μέγιστος αριθμός ορόφων:3

-Πλάγιες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου 10,00 μέτρα.

Nα σημειωθεί ότι το βιομηχανικό συγκρότημα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 7,2 χλμ από τον Α/Δ ΠΑΘΕ και 8,5 χλμ από το Πολύκαστρο ενώ απέχει περίπου 44 χλμ από την Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου και 50 χλμ από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Σε πλειστηριασμό δύο ακόμη ακίνητα

Την ίδια ημέρα, την Τετάρτη 28/2/2024 εκπλειστηριάζονται και δύο ακίνητα του Αλέξανδρου Ι. Μιχαηλίδη , με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα.

Το Α’ Ακίνητο που πλειστηριάζεται με τιμή πρώτης προσφοράς τις 93.000 ευρώ, είναι διαμέρισμα 51,93 τ.μ. , στον 2ο όροφο πολυκατοικίας στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Μάρκου Μπότσαρη, ενώ το Β’ Ακίνητο που πλειστηριάζεται με τιμή πρώτης προσφοράς τις 81.000 ευρώ, είναι γραφείο εμβαδού 53,41 τ.μ., σε οικοδομή που βρίσκεται στον συνοικισμό Κωνσταντινοπολίτικα του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

Σημειώνεται ότι σύμβουλoς της διαδικασίας προώθησης του εκπλειστηριαζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στο Πολύκαστρο, είναι η ΑΤRIA Υπηρεσίες Ακινήτων, συνεργαζόμενη της CBRE.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας