Γενικά

Κανόνες προστασίας από τον Ιατρικό σύλλογο Κιλκίς

Ο Ιατρικός σύλλογος Κιλκίς, στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τους υγειονομικούς κανόνες που έχουν θεσπισθεί για την αντιμετώπιση του COVID-19 και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, υπενθυμίζει ότι:

Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου διευθυντή, ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.

Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης μάσκας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Για κάθε παράβαση των κανόνων ελάχιστης απόστασης επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς, που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Συνοψίζοντας, όσον αφορά στους πολίτες, θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά μάσκα, να κρατούν τις ελάχιστες αποστάσεις του 1,5m και να τηρούν σχολαστικά την υγιεινή των χεριών τους όταν βρίσκονται σε νοσοκομεία, ιατρεία ή διαγνωστικά κέντρα.

Επίσης οφείλουν να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών κατά τη διάρκεια διαγνωστικών εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων, ώστε να μην διακινδυνέψει η ασφάλεια της υγειονομικής δομής, του προσωπικού αλλά και των ασθενών που την επισκέπτονται.

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια τάση χαλάρωσης στην τήρηση των μέτρων ατομικής και συλλογικής προστασίας κατά της διάδοσης του ιού τόσο από επαγγελματίες του κλάδου υγείας όσο και από τους πολίτες, απαξιώνοντας τη σοβαρότητα των κινδύνων της πανδημίας.

Η προφύλαξη της δημόσιας υγείας εξαρτάται από την ατομική ευθύνη όλων μας. Τηρούμε τα μέτρα. Μένουμε ασφαλείς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Το αποτέλεσμα και οι ερμηνείες

Αδιαμφισβήτητα το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, ήταν ένα αποτέλεσμα που ελάχιστοι ανέμεναν. Ούτε οι πιο αισιόδοξοι νεοδημοκράτες […]