Οικονομία

Τα ισχύοντα με το Δώρο Πάσχα

Ενημερωτική ανακοίνωση γιά τα ισχύοντα με το Δώρο Πάσχα εξέδωσε το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Κιλκίς.
Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
«Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ωρισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουναπό τον εργοδότη τους «Δώρο Πάσχα». Γιά τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψιν ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο είναι από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό, αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομησία, αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου, η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου γιά αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο γιά τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, γιά κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες, διάρκεια σχέσης εργασίας. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα γιά δώρο Πάσχα.
Πότε καταβάλλεται:
Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη. Εννοείται βεβαίως ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Γιά το δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Το… «γούρι»

Αυτή τη φορά η χειροσφαιρική ομάδα του ΓΑΣ Κιλκίς πέρασε νικηφόρα από την Αθήνα η χειροσφαιρική ομάδα του ΓΑΣ Κιλκίς […]