Αγροτικά

Τα ισχύοντα με καύση σιτοκαλαμιών και λοιπών γεωργικών υπολειμμάτων

Από την πυροσβεστική υπηρεσία Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι η καύσι σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων επιτρέπεται από την 1η Μαϊου έως και 30 Ιουνίου και από 15 Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, μόνο υπό προϋποθέσεις και συγκεκριμένα ύστερα από άδεια καύσης ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία μόνον κατά τις πρωινές ώρες και έως την 12η μεσημβρινή, και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται αρμοδίως, είναι γιά την περιοχή καύσης «1» (χαμηλή) ή «2» (μέση) κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, επί της οποίας θα αναγράφονται οι λόγοι γιά τους οποίους επιβάλλεται η αναγκαιότητα της καύσης, ώστε να λαμβάνονται από τους ίδιους τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέτρα πυρασφάλειας προς αποφυγή του κινδύνου επέκτασης της πυρκαγιάς. Επιπροσθέτως δε αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερόμενων να ενημερώνονται από την κατά τόπον ΠΥ από την προηγούμενη ημέρα της καύσης, γιά τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες, που θα επικρατούν στην περιοχή, όπου θα πραγματοποιηθεί η καύση.
Απαγορεύεται, η καύση σιτοκαλλαμιών και λοιπών γεωργικών υπολειμμάτων (πχ χόρτων, κλαδιών κλπ) από 1ης Ιουλίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Ομοίως απαγορεύεται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου η καύση απορριμμάτων τόσο εντός των χώρων υγειονομικής ταφης (ΧΥΤΑ), όσο και στους χώρους ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων.
Οι παραβάτες των ανωτέρων διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
Οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ’ αυτές και μέχρι απόστασης εκατό μέτρων, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχών άλλων ευφλέκτων υλικών (σκουπιδιών, αποριμμάτων), που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά προς αποτροπήν του κινδύνου εκδηλώσεως πυρκαγιάς. Την ίδια υποχρέωση έχουν το Δημόσιο, οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα, οργανισμοί κλπ, εφ’ όσον είναι κάτοχοι τέτοιων χώρων.
Στους αναφερόμενους χώρους απαγορεύεται το άναμμα της φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαϊου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Οι παραβάτες αυτής της διάταξης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Σωματείο εργαζομένων νοσοκομείου Κιλκίς: «Εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με τρεις θανάτους»

Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου εργαζομένων του γενικού νοσοκομείου Κιλκίς καταγγέλλει εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με […]