Αγροτικά

Τι ισχύουν με τις εξετάσεις για χρήση γεωργικών φαρμάκων

Ξεκίνησε στις 17 Απριλίου η λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας για τις εξετάσεις χορήγησης του πιστοποιητικού γνώσεων χρήσης γεωργικών φαρμάκων με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετική κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ).

Σύμφωνα με τον νόμο 4036/2012, από 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφ’ όσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Ο επιβλέπων τη χρήση αναλαμβάνει την ευθύνη και υποχρεούται αμέσως μετά την ορθή χρήση αυτών να το καταγράφει ενυπόγραφα.

Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις (τέλος εξέτασης) ορίζεται ως εξής:
– Μέχρι τις 31η Αυγούστου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ.
– Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε πενήντα ευρώ.
Η απόκτηση πιστοποιητικού μετά από εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης όμως δεν είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με τον κανονισμό εξετάσεων, στην ψηφιακή εφαρμογή η εξέταση των ενδιαφερόμενων για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων γίνεται ως εξής:
– Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των ατομικών στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ), οφείλουν να καταβάλλουν στα ιδιωτικά και δημόσια Κέντρα εξέτασης την αξία του τέλους εξέτασης, καθώς η έκδοση και πληρωμή του διενεργείται αποκλειστικά από τα κέντρα εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για το σύνολο των ατόμων κάθε τμήματος εξέτασης.
– Τα κέντρα εξέτασης οφείλουν να εκδώσουν το προβλεπόμενο «ηλεκτρονικό παράβολο» (εφεξής «e−Παράβολο»), σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο «Εγχειρίδιο χρήσης της ψηφιακής υπηρεσίας πιστοποίησης». Το e-Παράβολο αναρτάται στη ψηφιακή εφαρμογή και μέσω αυτής καταχωρούνται τα στοιχεία των ατόμων που αποτελούν το Τμήμα εξέτασης, η ημερομηνία και η ώρα εξέτασής τους, τουλάχιστον επτά ημέρες μετά την ανωτέρω καταχώρηση.

– Τα στοιχεία των εξετάσεων (Κέντρο εξετάσεων, ημερομηνία και ώρα εξετάσεων) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την ενημέρωση των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες δύναται να αποστείλουν ελεγκτικό κλιμάκιο για τον απροειδοποίητο έλεγχο.

4. Οι εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων».

Κατά την διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
ή δίπλωμα οδήγησης κ.α.).
Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, υπολογιστή) ή εποπτικό ή διδακτικό ή άλλο υλικό που σχετίζεται με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Η διάρκεια εξέτασης καθορίζεται σε ενενήντα (90) λεπτά της ώρας.
Ο χρόνος εξέτασης είναι μόνον καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των επισήμων αργιών από ώρα 8.00 πμ έως ώρα 2.00 μμ.
Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων είναι δυνατόν να διενεργηθεί απροειδοποίητος έλεγχος από κλιμάκιο της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το κέντρο εξέτασης. Το κέντρο εξετάσεων οφείλει να παρέχει στο ελεγκτικό κλιμάκιο πρόσβαση στο χώρο εξετάσεων και σε κάθε έγγραφο σχετικό με τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει τον δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοτήτων των εξεταζόμενων, τον έλεγχο του επιτηρητή εάν τηρεί τα αναφερόμενα ως υποχρεώσεις του, τον έλεγχο των συνθηκών διενέργειας των εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων κ.α.

Εφ’ όσον από το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθούν παρατυπίες που προσβάλλουν το αδιάβλητο και την ποιότητα των εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, συντάσσεται ειδική έκθεση ελέγχου όπου καταγράφονται με λεπτομέρεια οι διαπιστώσεις. Η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το κέντρο εξέτασης ενημερώνει άμεσα τη συντονιστική εθνική αρχή (διεύθυνση προστασίας φυτικής παραγωγής του υπουργείου παραγωγικής ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειας), έτσι ώστε να γίνει άμεσα ανάκληση των χορηγηθέντων πιστοποιητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω μέσω:
-Των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΠΕΝ. Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/ είναι διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για τον αυτοέλεγχο των γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων με τις ερωτήσεις που τίθενται

-Των διευθύνσεων αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :
ΜΕ Θεσσαλονίκης 2310984189 Π. Κοτσάμπασης
ΠΕ Χαλκιδικής 2371351274 Κ. Τερτιβανίδης
ΠΕ Πέλλας :περιοχή Έδεσσας -Σκύδρας – Αλμωπίας 2381089324 Γ.Γαϊτάνης & Ι.Θεοδωρίδης
περιοχή Γιαννιτσών 2381352305 Δ.Τσιμενίδης & 2381352312 Π.Γεωργίου
ΠΕ Πιερίας 2351321310 Γ. Κούκουλης
ΠΕ Ημαθίας 2331350156 Μ. Ιωσηφίδου
ΠΕ Κιλκίς 2341350116 Ν. Κυριακού
ΠΕ Σερρών 2321355147 Κ. Μπάρμπα

Περισσότερα
Δείτε ακόμα