Υποχρεωτική η εγγραφή των πατατοπαραγωγών στο φυτοϋγειονομικό μητρώο

Αγροτικά /

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε ότι:
-Οι παραγωγοί κονδύλων πατάτας, τόσο για φύτευση όσο και για φαγητό, υπόκεινται σε καθεστώς συστηματικών φυτοϋγειονομικών ελέγχων και απαιτείται να εγγράφονται στο φυτοϋγειονομικό μητρώο που διατηρείται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας και επικαιροποιείται κάθε έτος.
-Εφ’ όσον οι κόνδυλοι πατάτας προορίζονται για φύτευση (σπορά) οι ειδικές φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV, Μέρος Α’, Κεφάλαιο II σημείο 18.1 του ΠΔ 365/2002(Α’ 307)όπως ισχύουν.

Κατόπιν αυτού καλούνται όλοι οι παραγωγοί κονδύλων πατάτας να εγγραφούν στο φυτοϋγειονομικό μητρώο που τηρείται στην υπηρεσία μας ή να το επικαιροποιήσουν οι ήδη εγγεγραμμένοι όσον αφορά
• Την στρεμματική έκταση καλλιέργειας τρέχοντος καλλιεργητικού έτους
• Την παραγωγή σε ποσότητα κατά είδος (πατάτα φαγητού, πατατόσπορος για ίδια χρήση)
• Τον τόπο αποθήκευσης
Λόγω του ότι ο κύριος όγκος παραγωγής βρίσκεται στην περιοχή Παιονίας, παρακαλούνται οι παραγωγοί να απευθύνονται στο τοπικό γραφείο της υπηρεσίας μας στο Πολύκαστρο (τηλ. 23430 – 23923 Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου και Μαρία Κελεσίδου).

Περισσότερα

Γ. Γεωργαντάς στα εγκαίνια της Zootechnia: Το Μάρτιο στον αέρα οι διαγωνισμοί για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Κλείνει η μεγαλύτερη εκκρεμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας Ως μια ευκαιρία επανεκκίνησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και αλιείας χαρακτήρισε την […]

Δείτε ακόμα