Αγροτικά

Υποχρεωτική η εγγραφή των πατατοπαραγωγών στο φυτοϋγειονομικό μητρώο

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε ότι:
-Οι παραγωγοί κονδύλων πατάτας, τόσο για φύτευση όσο και για φαγητό, υπόκεινται σε καθεστώς συστηματικών φυτοϋγειονομικών ελέγχων και απαιτείται να εγγράφονται στο φυτοϋγειονομικό μητρώο που διατηρείται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας και επικαιροποιείται κάθε έτος.
-Εφ’ όσον οι κόνδυλοι πατάτας προορίζονται για φύτευση (σπορά) οι ειδικές φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV, Μέρος Α’, Κεφάλαιο II σημείο 18.1 του ΠΔ 365/2002(Α’ 307)όπως ισχύουν.

Κατόπιν αυτού καλούνται όλοι οι παραγωγοί κονδύλων πατάτας να εγγραφούν στο φυτοϋγειονομικό μητρώο που τηρείται στην υπηρεσία μας ή να το επικαιροποιήσουν οι ήδη εγγεγραμμένοι όσον αφορά
• Την στρεμματική έκταση καλλιέργειας τρέχοντος καλλιεργητικού έτους
• Την παραγωγή σε ποσότητα κατά είδος (πατάτα φαγητού, πατατόσπορος για ίδια χρήση)
• Τον τόπο αποθήκευσης
Λόγω του ότι ο κύριος όγκος παραγωγής βρίσκεται στην περιοχή Παιονίας, παρακαλούνται οι παραγωγοί να απευθύνονται στο τοπικό γραφείο της υπηρεσίας μας στο Πολύκαστρο (τηλ. 23430 – 23923 Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου και Μαρία Κελεσίδου).

Περισσότερα

Δεκάδες τρακτέρ παραμένουν και καλούν σε παναγροτικό συλλαλητήριο την Δευτέρα στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων

Παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων δεκάδες τράκτερ αγροτών και κτηνοτρόφων από την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, συντηρώντας το γενικότερο […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας