Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής οινοποιησίμων σταφυλιών

Αγροτικά /

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε ότι οι κάτοχοι των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικώς μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΓΑΤ, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους.
Για το έτος 2014 οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικώς μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προιόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/dhloshsygkomid
Οι ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2014.
Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται μόνον οι αμπελουργοί με εκμεταλλεύσεις, που καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα, και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους και καταθέτουν δήλωση παραγωγής.
Οι υπόλοιποι δεν απαλλάσσονται ακόμη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας παραγωγής εξ αιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οπότε τότε υποβάλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.
Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων («Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων», «Χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό») για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο. Χωρίς την εκτυπωμένη ηλεκτρονική δήλωση συγκομιδής δεν θα χορηγείται οποιαδήποτε βεβαίωσης παραγωγής σταφυλιών.
Οι παραγωγοί που ήδη κατέχουν λογαριασμό στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. από τίς δηλώσεις του 2013, μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουν εγγραφή.

Οδηγίες για την συμπλήρωση των δηλώσεων συγκομιδής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Π.Ε Κιλκίς http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=241
και στην ιστοσελίδα http://www.geoponoikilkis.blogspot.gr

Περισσότερα

Γ. Γεωργαντάς στα εγκαίνια της Zootechnia: Το Μάρτιο στον αέρα οι διαγωνισμοί για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Κλείνει η μεγαλύτερη εκκρεμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας Ως μια ευκαιρία επανεκκίνησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και αλιείας χαρακτήρισε την […]

Δείτε ακόμα