Γενικά

Ιεροσυλία στην… ιερή γη της Μάχης του Κιλκίς με δημιουργία χώρου επεξεργασίας απορριμμάτων στα διακόσια μέτρα!

Η φωτογραφία απεικονίζει χώρο σκουπιδιών μπροστά από τον ΟΡΧΟ του δήμου Κιλκίς που κατά πάσα πιθανότητα προβλέπονται να μεταφερθούνε στον υπο κατασκευή νέο χώρο επεξεργασίας απορριμμάτων

Μία ιεροσυλία διαπράττεται αυτό το διάστημα στην… ιερή γη της Μάχης του Κιλκίς!

Άγνωστον, μέχρι στιγμής πώς, επιχειρηματίας πέτυχε να δεσμεύσει έκταση περίπου είκοσι στρεμμάτων ακριβώς δίπλα στον λόφου του Ηρώου, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από την πύλη εισόδου – ανόδου στο Ηρώον, και δίπλα στο σημείο ανέγερσης των εγκαταστάσεων του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία νομού Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», με σκοπό την δημιουργία χώρου επεξεργασίας… απορριμμάτων!

Μια προοπτική, που αφ’ ενός μεν επιφέρει υποβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής, πριν κάν αναπτυχθεί, αφ’ ετέρου δε προσβάλλει την ιστορική μνήμη, σε σχέση με την παράμετρο του συμβολισμού της περιοχής, και αποδομεί κάθε έννοια ευαισθησίας, που επιβάλλεται να επιδεικνύεται σε θέματα ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποδομών γι’αυτά.

Σημειώνεται, ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πριν κάν αναπτυχθεί η επίμαχη μονάδα, ο επιχειρηματίας έχει ήδη υπογράψει και σύμβαση με τον δήμο Κιλκίς για την διαχείριση… δικών του απορριμμάτων!

Εκείνο, το οποίο αξίζει να σημειωθεί, είναι, ότι η σχετική αδειοδότηση δεν προήλθε ούτε από τον δήμο ούτε από την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς, που και οι δύο δήλωσαν αναρμοδιότητα για το θέμα, αλλά… απ’ ευθείας από την περιφέρεια Κ.Μακεδονίας. Μάλιστα για την παραχώρηση αυτής της άδειας συντάχθηκε και… μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων!

Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα, βάσει ποίων δεδομένων είναι δυνατόν να παραχωρείται άδεια γιά τέτοια δραστηριότητα σε τέτοιους χώρους, κατά… πλήρη «παράκαμψη» (αν, βεβαίως, έχουν… έτσι τα πράγματα!) των τοπικών αρχών, και ενώ, βάσει των γενικών ισχυόντων, δεν παραχωρείται καμμία άδεια για δημιουργία σκουπιδοτόπων ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων σε τοποθεσίες με ιδιαιτερότητες, όπως η προαναφερθείσα στο Κιλκίς. Πώς, δηλαδή, κάποιοι αποφασίζουν γιά θέματα του τόπου χωρίς… τις αρχές του τόπου!

Ο χώρος δίπλα από την είσοδο του λόφου “Ηρώου” Κιλκίς που πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα επεξεργασίας αποριμμάτων

Ωστόσο, περισσότερα ερωτηματικά «γεννά» η στάση των τελευταίων:

-Είναι δυνατόν να επικαλούνται αναρμοδιότητα, αντί να «πατούν πόδι» να υπάγονται τέτοια ευαίσθητα θέματα στην αρμοδιότητά τους;

-Είναι δυνατόν, έστω και με την «δεδηλωμένη αναρμοδιότητα», να παραμένουν «θεατές» σε αδειοδοτήσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας, που δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν ούτε κάν τα μορφολογικά δεδομένα τοποθεσιών; (Γιά παράδειγμα, η ανυπαρξία αγροτικής οδού στην επίμαχη προαναφερθείσα της περιοχής του λόφου του Ηρώου, όπως ανέφεραν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο έγκυρες «πηγές» αλλά και σχετιζόμενοι με την περιοχή συμπολίτες).

-Είναι δυνατόν να «κρύβονται»… «πίσω από το δάκτυλο» μιάς τυπικής νομιμότητας και να «καταπίνουν την υποβάθμιση του τόπου τους, αντί να πρωτοστατήσουν σε αντιδράσεις εναντίωσης σε κάθε δραστηριότητα, που δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τα περιβαλλοντικά δεδομένα και τις κοινωνικές ευαισθησίες τούτου του τόπου; «Υιοθετούν», με άλλα λόγια, την αλήστου μνήμης δήλωση εκείνου του πρώην υπουργού, που υποστήριζε ότι «ό,τι είναι νόμιμο, είναι ηθικό»;

-Το θέμα, λοιπόν, γι’ αυτούς είναι, παρά την «αναρμοδιότητα», να γίνεται η δουλειά», και «ας παν στην ευχή» (η… κανονική φράση αντίκειται στις διατάξεις… του νόμου περί Τύπου!), «δεοντολογίες», «ευαισθησίες», «ηθικές υποχρεώσεις» και «τα τοιαύτα», ακόμη για εμβληματικές γιά το Κιλκίς περιοχές σαν αυτήν του λόφου του Ηρώου;

Αφήσαμε τελευταίο το πιό ουσιώδες σε σχέση με την ίδια την δραστηριότητα της επεξεργασίας απορριμμάτων.

Έστω, ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες γιά την αδειοδότηση, και ας δεχθεί κανείς την δήλωση των τοπικών αρχών περί αναρμοδιότητος γι’ αυτές.

Δεν ξέρουν, «τάχα μου δήθεν», οι τοπικοί άρχοντες, ότι τα ισχύοντα προσβλέπουν τακτικούς ελέγχους κάθε επιχείρησης με δραστηριότητα σαν την επεξεργασία απορριμμάτων;

Χρειάζεται να έχουν καμμιάν αρμοδιότητα για να διενεργούν και οι φορείς τους τέτοιους ελέγχους;

Ή, αν δεν προβλέπεται από πουθενά η εκ μέρους των διενέργεια, χρειάζεται να έχουν καμμιάν αρμοδιότητα, γιά να… τους απαιτήσουν από τους αρμοδίους;

Ή, επίσης, αρκούνται σε «διαβεβαιώσεις» γιά ελέγχους, ενώ δεν είναι βέβαιον αν αυτοί διενεργούνται, και έτσι ο δύσμοιρος τούτος τόπος συνεχίζει να υφίσταται της συνέπειας της αδιαφορίας, ή της βραδύτητας ή της ευθυνοφοβίας των αρχόντων του;

Όλα αυτά απαιτούν σαφείς και άνευ περιστροφών απαντήσεις, και μάλιστα… έμπρακτες! Να προβούν, δηλαδή, οι τοπικοί άρχοντές μας σε ενέργειες, πρωτοβουλίες και κινήσεις προς την κατεύθυνση της προάσπισης του κοινωνικού συνόλου του Κιλκίς, που είναι η ακύρωση όλων των έως τώρα διαδικασιών και η ανάκληση της, άγνωστον πώς, ληφθείσας, απόφασης της περιφέρειας Κ.Μακεδονίας γιά λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων πάνω στον ιερό χώρο της Μάχης του Κιλκίς και δίπλα σε χώρο προοριζόμενο γιά την στέγαση δραστηριοτήτων ενός από τους κατ’ εξοχήν φορείς κοινωνικής ευαισθησίας, όπως είναι ο σύλλογος «ΒηματίΖΩ».

Πλην των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχόντων, τον λόγο και την ευθύνη γι’ αυτό έχουν, και μάλιστα σε σημαντικότερο βαθμό, ο κυβερνητικός αξιωματούχος του νομού και οι άλλοι δύο εκπρόσωποι του τόπου στην Βουλή των Ελλήνων.

Η δική τους παρέμβαση μπορεί να διαδραματίσει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή της διαφαινόμενης ιεροσυλίας πάνω στην ιερή γη της Μάχης του Κιλκίς, με ταυτόχρονη επιλογή άλλης περιοχής γιά την εγκατάσταση της συγκεκριμένης μονάδας.

Δόξα τω Θεώ, εκτάσεις κατάλληλες γι’ αυτόν τον σκοπό υπάρχουν ουκ ολίγες πέριξ του Κιλκίς.

Αν δεν το σκέφθηκαν αυτό πριν, ας το σκεφθούν τώρα οι «ταγοί» του τόπου μας.

Διαφορετικά, είναι ως να «συνυπογράφουν» την τέλεση της προαναφθερείσας ιεροσυλίας!

Περισσότερα
Δείτε ακόμα