Γενικά

Σε ιδιωτικό φορέα με διαγωνισμό η λειτουργία του ΧΥΤΑ

Σε ιδιώτη, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, θα ανατεθεί η λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κιλκίς.
Αυτό προέκρινε ο ενιαίος φορέας διαχείρισης απορριμμάτων (ΦΟΣΔΑ) της περιφέρειας Κ.Μακεδονίας, στον οποίο από 1ης Ιανουαρίου 2014 υπάγονται με απόφαση ΥΠΕΣ όλοι οι ΧΥΤΑ της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Κιλκίς.
Με την ανωτέρω απόφαση καταργήθηκε η δημοτική «Διαχείριση Απορριμμάτων Κιλκίς» (ΔΙΑΚΙ) ΑΕ, που βάσει του προηγούμενου νομικού αυτοδιοικητικού καθεστώτος είχε την ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
Η νέα αρχή, δηλαδή ο ΦΟΣΔΑ, προέκρινε την λύση του διεθνούς διαγωνισμού, καθώς, λόγω του ότι δεν υφίσταται μόνιμο προσωπικό τον ΧΥΤΑ Κιλκίς βρέθηκε σε αδυναμία να καλύψει εξ ιδίων τα θέματα και τις ανάγκες λειτουργίας του.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο διεθνής διαγωνισμός γιά την ανάθεση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κιλκίς σε ιδιωτικό φορέα θα προκηρυχθεί εντός του τρέχοντος μηνός.
Ενημερωτική αναφορά στο θέμα έκανε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς της Δευτέρας 30.6.14 ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και απελθών πρόεδρος της ΔΙΑΚΙ ΑΕ Αντώνης Μανουσαρίδης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα