Αγροτικά

Εκδόθηκε η ΥΑ για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ζωικών προϊόντων

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς ανακοινώθηκε προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι έχει εκδοθεί η Υ.Α. για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ζωικών προϊόντων. (Βούτυρο, αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, τυριά, κρέας), υπουργική απόφαση 1683 / 174338/ 7-7-2020 ,ΦΕΚ Β΄ 2762.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Δομοκού 5, 10445 Αθήνα).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα