Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

“Iδιαίτερη” μεταχείριση

Βρέθηκε ένα κρούσμα νέου κορωνοϊού στο Δροσάτο, και στην περίπτωσή του ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία, που ακολουθήθηκε και στα έξι προηγούμενα:

Ιχνηλάτηση επαφών, απομόνωση, συγκεκριμένες απαγορεύσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην “καραντίνα”, αυτή εφαρμόσθηκε και σε …ολόκληρες κλινικές του νοσοκομείου, ενώ η απαγόρευση της κυκλοφορίας ούτως ή άλλως ίσχυε και πριν την εμφάνιση του εν λόγω κρούσματος, όπως ισχύει σε επίπεδο …ολοκλήρου του δήμου Κιλκίς αλλά και …σε όλη την χώρα.

Προς τι, λοιπόν, ο υπέρμετρος “θόρυβος” δύο ημέρες γιά το κρούσμα του Δροσάτου από τον τηλεοπτικό σταθμό “Σκάι”, με την συνδρομή και τινων τοπικών πολιτικών παραγόντων καθώς και “παρασίτων” της …παραδημοσιογραφίας;

Σε τι περισσότερο διέφερε το Δροσάτο από όλα τα προηγούμενα περιστατικά στον νομό Κιλκίς, ώστε να τύχει αυτής της …“ιδιαίτερης” μεταχείρισης, μέχρι σημείου να …“χτυπήσει”
κόκκινος συναγερμός”, όμοιος με αυτόν που “χτυπούσε” κάποτε (τότε όμως λόγω αγνοίας) γιά …τους λεπρούς;

Μήπως επειδή αυτό εξυπηρετούσε απλώς ανάγκες τόσο του μνημονευθέντος τηλεοπτικού σταθμού (τηλεθέαση) όσο και των συγκεκριμένων πολιτικών παραγόντων (προβολή, ανάδειξη “καλού προσώπου”);

Περισσότερα

«Καιρός να ενωθούμε»

Την μνήμη της γενοκτονίας εις βάρος του Ελληνισμού του Πόντου τίμησαν, με εκδήλωσή τους το Σάββατο 13.5.23, οι φίλοι του […]

Γίνεται… πιό συχνά;

Παιδαγωγικό συνέδριο στο Κιλκίς με… εκατόν εικοσιπέντε (125) συμμετοχές, εκ των οποίων οι εκατό (100) από… όλη την χώρα και […]

Άνιση μεταχείριση

Η «Τέχνη» είχε ζητήσει από τον δήμο την διάθεση του συνεδριακού κέντρου το Σάββατο 27 ή Κυριακή 28.5.23 γιά την […]

Δείτε ακόμα