Γενικά

Η πραγματική κατάσταση του αναισθησιολογικού τμήματος με πραγματικά δεδομένα

Η διοίκηση του νοσοκομείου Κιλκίς προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Στις 13-10-2021 δημοσιεύθηκε σε τοπικά μέσα ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς τιτλοφορούμενη «Τραγική υποστελέχωση Αναισθησιολογικού τμήματος Νοσοκομείου Κιλκίς». Ταυτόχρονα διάφοροι κατέχοντες δημόσιο λόγο έσπευσαν να μιλήσουν για αριθμό μόνον δύο υπηρετούντων ιατρών αναισθησιολόγων στο Γ.Ν. Κιλκίς.

Για να διαλευκανθεί απολύτως το ζήτημα και να διασκεδαστούν κάθε είδους εντυπώσεις που διάφοροι εντέχνως και εσκεμμένα αφήνουν να αιωρούνται, θέτουμε υπόψιν των πολιτών του Κιλκίς απλώς αριθμούς και μόνον.

Το αναισθησιολογικό τμήμα του Γ.Ν. Κιλκίς προβλέπει επτά (7) θέσεις αναισθησιολόγων από τις οποίες είναι καλυμμένες οι πέντε (5). Ο ένας (1) εξ αυτών τέθηκε σε αναστολή στις αρχές Σεπτεμβρίου, συνεπώς απέμειναν τέσσερις (4). Έτερος αναισθησιολόγος υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία είναι προς επεξεργασία και αναμένεται η αντίστοιχη διαπιστωτική πράξη από το Υπουργείο. Συνεπώς, μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο συνεχίζει να παρέχει κανονικά την εργασία του και τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο. Άρα συνεχίζει ο αριθμός των αναισθησιολόγων να ανέρχεται σε τέσσερις (4). Έτερος αναισθησιολόγος έλαβε αναρρωτική άδεια ενός μήνα, οπότε ο αριθμός μεταβλήθηκε προσωρινά σε τρείς (3). Με την υπ’ αρ. πρωτ. 41526/08-10-2021 απόφαση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ αποφασίστηκε η μετακίνηση ιατρού αναισθησιολόγου από το Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας στο Γ.Ν. Κιλκίς, προκειμένου να παρέχει πρωινή υπηρεσία και να ενταχθεί στο πρόγραμμα εφημεριών, οπότε ο αριθμός των αναισθησιολόγων έγινε και πάλι τέσσερις (4), που με τη λήξη της προαναφερθείσας αναρρωτικής αδείας θα γίνουν πέντε (5).

Την Τετάρτη 13-10-2021, μάλιστα, που δημοσιεύθηκε η παραπάνω ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εφημερία του μετακινηθέντος ιατρού, όπως ήταν ήδη γνωστό στους ιατρούς του Νοσοκομείου μας.

Από τα ανωτέρω προκύπτει με απλή αριθμητική ότι η δύναμη του Νοσοκομείου σε αναισθησιολόγους παρέμεινε ίδια και προσωρινά μόνον μειώθηκε λόγω της ληφθείσας αναρρωτικής άδειας. Αυτονόητο είναι ότι με τη λήξη της αναρρωτικής άδειας θα επανέλθει ο ιατρός στη θέση του και θα ενταχθεί στο πρόγραμμα εφημεριών. Συνεπώς, είναι άτοπη και απολύτως έωλη οποιαδήποτε τοποθέτηση περί υποστελέχωσης του αναισθησιολογικού τμήματος του Νοσοκομείου το τρέχον χρονικό διάστημα, όπως επίσης άτοπη είναι και οποιαδήποτε ανακοίνωση στον τύπο ότι υπηρετούν μόνον δύο (2) αναισθησιολόγοι.

Αξίζει μόνον να αναφερθεί ότι από την 25-10-2021 έχει ξεκινήσει η κανονική λειτουργία των χειρουργείων και με την επιστροφή του ιατρού που τελεί σε αναρρωτική θα διευκολυνθούν ακόμα περισσότερο οι εφημερίες.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψιν τη λειτουργία όμορων νοσοκομείων, την ένδεια των σχετικών καταλόγων από ενδιαφερόμενους ιατρούς αναισθησιολόγους και κατά συνέπεια τη μη προσέλευσή τους για κατάληψη των κενών θέσεων, εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η υφιστάμενη δύναμη του αναισθησιολογικού τμήματος μόνον υποστελέχωση δεν μπορεί να θεωρηθεί. Θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί ως επίπλαστη, τεχνητή ή πρόσκαιρη έλλειψη, αλλά σίγουρα όχι υποστελέχωση”.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα