Οικονομία

Η πανδημία διαφοροποίησε αισθητά και στον νομό Κιλκίς την επιχειρηματική δραστηριότητα

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Σίγουρα ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην ζωή όλου του πλανήτη μας την τελευταία διετία είναι η covid-19. Μία ασθένεια την οποία προκάλεσε η ραγδαία εξάπλωση του νέου κορωνοϊού σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, αλλάζοντας άρδην τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Μία αναμενόμενη εν πολλοίς από τους ειδικούς επιστήμονες εξέλιξη, η οποία είχε την αφετηρία της την περιοχή της επαρχίας Γουχάν της Κίνας, αλλά η οποία λόγω της υφής και του μεγέθους της φάνηκε, ότι έπιασε εξ απήνης ακόμη και τις ισχυρότερες χώρες ή ορθότερα περισσότερο αυτές, καθώς λόγω της παγκοσμιοποίησης οι κάτοικοι των εν λόγω χωρών αποτελεί την ισχυρή πλειοψηφία των μετακινούμενων από χώρα σε χώρα ανθρώπων και, κατ’ επέκταση, των εν δυνάμει διακινητών της διασποράς του ιού από περιοχή σε περιοχή.

Βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, αντίστοιχη ήταν και η αντίδραση στις συνέπειες της πανδημίας των πιο ισχυρών οικονομικά κρατών, τα οποία πέρα από την συνδρομή των συστημάτων υγείας για την αντιμετώπιση της κρίσης, ήσαν αυτές που εξασφάλισαν στο συντομότερο δυνατόν χρόνο δυνατότητες εμβολιασμού στο γενικό πληθυσμό τους.

Πέραν, όμως, της προστασίας της δημόσιας υγείας, που σαφώς αποτελεί πρώτιστη επιδίωξη σε κάθε κοινωνία και σε ποιό βαθμό αυτή επιτεύχθηκε σε κάθε χώρα, η εξάπλωση της πανδημίας έχει διαφοροποιήσει αισθητά την επιχειρηματική δραστηριότητα παντού, μηδέ του νομού μας εξαιρουμένου.
Αυτή την διαφοροποίηση θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μέσα από τα στοιχεία, που αφορούν στην εγγραφή και διαγραφή όλων των ειδών επιχειρήσεων και εταιριών Ανωνύμων (Α.Ε), Ετερόρρυθμων (Ε.Ε), Ομόρυθμων(0.Ε), Μονοπρόσωπων (ΙΚΕ), Ενεργειακών Κοινοτήτων και ατομικών, όπως αυτά καταγράφονται από το αρμόδιο Επιμελητήριο Κιλκίς τα τελευταία τέσσερα χρόνια από 2018-2021, σε μία προσπάθεια να ανιχνεύσουμε πόσο αυτή μεταβλήθηκε-επηρεάστηκε κυρίως στην διετία της πανδημίας, αλλά και λίγο ενωρίτερα.

Όπως γίνεται αντιληπτό από την σύγκριση των στοιχείων οι εγγραφές του των επιχειρήσεων εμφανίζουν μία σταδιακή πτώση καθ’ όλη την διάρκεια της επίμαχης τετραετίας, καθώς από τις 212 του 2018 έχουμε πτώση στις 150 για την χρονιά που σε λίγο “κλείνει” το 2021.

Μία σημαντική συρρίκνωση της τάξεως του 28% περίπου, η οποία όμως ακολουθείται από μία πολύ ουσιαστική και σημαντική θετική παράμετρο, που σχετίζεται με τον αριθμό των διαγραφέντων την ίδια χρονική περίοδο επιχειρήσεων, η οποία εμφανίζει σχεδόν αντίστοιχη σταδιακή υποχώρηση φθάνοντας από τις 206 το 2019, κατά πέντε περισσότερες από τις εγγραφές !! την ίδια χρονιά, στο εντυπωσιακό +78 το 2021, καθώς μπορεί να είχαμε μειωμένο αριθμό εγγραφών 150, όμως την ίδια στιγμή είχαμε μόνον 72 διαγραφές έναντι των 179 του 2018 και των 206, αριθμός – ρεκόρ, την πρώτη χρονιά της κρίσης και της εφαρμογής γενικευμένου λοκ-ντάουν το 2019.

Κάτι το οποίο σαφέστατα υποδηλώνει, ότι η οικονομική κρίση επέφερε στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς μία ποιοτική διαφοροποίηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα εδραιώνοντας σταδιακά μία πραγματικότητα μικρότερη σε απόλυτους αριθμούς επιχειρήσεων και εταιριών σε αρκετές περιπτώσεις και ταυτοχρόνως μία μεγαλύτερη αντοχή στην προοπτική λουκέτου την ίδια περίοδο.

Την γενικότερη επιχειρηματική εικόνα ακολουθούν κατά κανόνα τα περισσότερα από τα είδη των επιχειρήσεων και εταιριών, Α.Ε, Ο.Ε, ΕΠΕ, Ε.Ε, ΙΚΕ, Ενεργειακές Κοινότητες, ατομικές επιχειρήσεις καθώς με εξαίρεση τις ΙΚΕ και τις Ενεργειακές Κοινότητες, όπου λόγο και του χαρακτήρα τους καταγράφουν μία εντελώς διαφορετική και ιδιαίτερη στάση, που προφανέστατα δεν σχετίζεται με την οικονομική κρίση εξ αιτίας της πανδημίας.

Και τούτο διότι οι ενεργειακές κοινότητες εμφανίζονται ουσιαστικά και στοχευμένα ως στοιχείο της οικονομικής ζωής στην ενότητα του Κιλκίς για μία σειρά από λόγους και αιτίες το 2019 και το 2020 και εκλείπουν αμέσως μετά από το 2021 ,καθώς έχουν επιτελέσει τον σκοπό σύσταση τους.

Κάτι αντιστοίχως παράταιρο με την γενικότερη εικόνα καταγράφουμε και στην περίπτωση των μονοπρόσωπων εταιριών(ΙΚΕ), οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία, αν όχι στην ολότητα τους, αφορούν περιπτώσεις εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία εμφανίζουν μία αξιοπρόσεκτη κάμψη την κομβική χρονιά του 2019,21 εγγραφές έναντι 33 το 2018, αλλά παρουσιάζουν σταθερή και ανοδική πορεία τα επόμενα δύο χρόνια με 41 εγγραφές κάθε χρονιά και με διαγραφές πρακτικά ελάχιστες από μηδέν έως δύο το ανώτερο.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη των επιχειρήσεων, που κατά κανόνα ακολουθούν τη γενικότερη πορεία της σταδιακής αλλά πιο ανθεκτικής και βιώσιμης πορείας, όπως, γιά παράδειγμα, στις πολυπληθείς κατά κανόνα ατομικές επιχειρήσεις, όπου από το αρνητικό ισοζύγιο των 16, 45 και 12 επιχειρήσεων την πρώτη τριετία 2018, 2019 και 2020 πηγαίνουμε σε ένα θετικό ισοζύγιο των 16 το 2021 αν και έχουμε την ίδια περίοδο μόλις 77 εγγραφές έναντι των διπλάσιων περίπου, 147 του 2018.

Βεβαίως, στον γενικότερο κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως στην περίπτωση των ΕΠΕ, όπου τα σχετικά νούμερα ήσαν και εξακολουθούν να παραμένουν όλη τη επίμαχη περίοδο αμελητέα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν κριτήριο για την εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ δεν λείπουν και επιμέρους διαφοροποιήσεις όπως στην περίπτωση των ετερόρρυθμων εταιριών που εμφανίζουν το ίδιο σχεδόν σταθερό θετικό ισοζύγιο στα άκρα της επίμαχης περιόδου, αλλά και στο μεσοδιάστημα, καθώς εμφανίζουν ίδια ποσοστιαία πτώσης στο ισοζύγιο της πρώτης διετίας και το ίδιο ποσοστό ανόδου την δεύτερη.

Αυτό, βεβαίως, το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι το πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα τις επόμενες χρονιές, καθώς οι προβλέψεις – εκτιμήσεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας την χρονιά που μας έρχεται και την επόμενη είναι σαφώς χαμηλότερη από το εφετινό 7%, λίγο πάνω από4% είναι οι σχετικές προβλέψεις, ενώ είναι ακόμη αδιευκρίνιστες οι συνθήκες που θα διαμορφώσει σε πανδημικό επίπεδο η επερχόμενη μετάλλαξη της “Όμικρον” του “φονικού” ιού.

Και, επίσης, είναι αδιευκρίνιστο στο κατά πόσον οι εν λόγω μεταβολές στα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα επηρεάζουν και τα δεδομένα της απασχόλησης στην περιφερειακή μας, καθώς πέραν της προκοπής όσων επιχειρούν, αυτό που έχει ευρύτερη θετική επίδραση στην τοπική κοινωνία είναι να υπάρχουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο Βλάσιος Γ. Σκορδέλης

Γεννήθηκε στην Στενήμαχο Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρεια Θράκη) το έτος 1830 και πέθανε στην Αθήνα το 1898. Μετά την αποφοίτησή του […]