Γενικά

Ἡ ἵδρυση τοῦ νομοῦ Κιλκίς!

Συμπληρώνονται την Τρίτη 10.11.20 ογδόντα έξι έτη από ιδρύσεως του νομού Κιλκίς, που έως τότε αποτελούσε περιοχή υπαγομένη στον αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης.

“Σὰν σήμερα τῷ 1934, μὲ τὴν συγκατάθεση τοῦ πρωθυπουργοῦ Παναγῆ Τσαλδάρη λήφθηκε ἡ ὁριστικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ Νομοῦ Κιλκίς. Τὸ σχετικὸ νομοσχέδιο θὰ κατατεθῇ στὴν Βουλὴ στὶς 10 Νοεμβρίου.

Ἡ περιφέρεια Κιλκίς πρὶν ἀπό τὸν σχετικὸ νόμο ὑπαγόταν στὸν Νομὸ Θεσσαλονίκης. Στὶς θυελλώδης ἀντιδράσεις ποὺ δημιούργησε αὐτή ἡ ἀπόφαση στὴν βενιζελικὴ παράταξη, μεταξὺ ἄλλων χαρακτηρίστηκε καὶ ὡς «σκευωρία τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος» γιὰ κομματικά καὶ μόνο ὀφέλη ποὺ ζημίωνε τὰ συμφέροντα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

Στὸν ἀντίποδα γιὰ τὴν ἐπίθεση καὶ ἀντίθεση στὴν δημιουργία τοῦ νέου Νομοῦ, ἔγινε ἀναφορά γιὰ τὰ «τόσον φανερᾶ ὀφέλη (ποὺ θὰ) προσφέρῃ εἰς τόπον, (ἐνῶ) ἰδιοτελεῖς καὶ κακόβουλοι ἁμύντορες ἀνυπάρκτων ἐθνικῶν συμφερόντων κατόρθωσαν νὰ ἀποδώσουν πολιτικὴν καὶ κομματικὴν χροιᾶν καὶ ὡς κομματικὸν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ ζήτημα».

Ἡ κεντρικὴ ἐπιτροπὴ Ποντίων τῆς περιφέρειας Κιλκίς μὲ ἀνακοίνωσή της δήλωνε ὅτι ἠ ἐπικείμενη ἵδρυση Νομαρχίας Κιλκὶς συνάντησε τὴν εὐμενὴ ἀποδοχὴ ὅλων τῶν κατοίκων, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν φρονημάτων. Ἀνάλογα ἦταν καὶ τὰ ψηφίσματα γενικῶν συνελεύσεων τῶν κατοίκων διαφόρων χωριῶν τῆς περιοχῆς. Παρὰ τὴν εὑνοϊκὴ ἀποδοχὴ τῆς ἀποφάσεως ἀπὸ τοὺς κατοίκους καὶ παρὰ τὰ μεγάλα λόγια καὶ ἀπὸ τὶς δύο κομματικὲς παρατάξεις ὁ Νομὸς ἔγινε προϊὸν ἐκμετάλλευσης κομματικῶν συμφερόντων”.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα