Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Γενικά /

Συνεδριάζει την Δευτέρα 26.9.22 δια ζώσεις, με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα τέσσερα θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

Θέμα 1ο Ενημέρωση για την Εμποροπανήγυρη της πόλης του Κιλκίς, έτους 2022
Θέμα 2ο Ενημέρωση για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2022 καθώς και για το θερινό και περιφερειακό κινηματογράφο
Θέμα 3ο Αναμόρφωση [8η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο Διαπίστωση αναγκαιότητας ονοματοδοσίας της πλατείας Βάθης της Κοινότητας Βάθης της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 5ο Χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 6ο Έγκριση ή μη κοπής δέντρων, που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 7ο Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ   ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ” (ΦΕΚ 818/τεύχος Β΄/10.05.2011)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 8ο Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στον οικισμό Δοϊράνης της Κοινότητας Δροσάτου της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 99/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, του Δημοτικού Σταδίου Κιλκίς στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία “ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ” για τους αγώνες ποδοσφαίρου της SUPER LEAGUE 2 και του Κυπέλλου Ελλάδας, αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Διά Βίου Μάθησης και Παιδείας

Θέμα 10ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 65 MW και συνοδά έργα, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση “Μεγάλη Τούμπα” της ΔΕ Χέρσου του Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, της εταιρείας “HELIOS INVEST BETA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” (ΠΕΤ 2112696923).” (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α: 02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 11ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Μ.Π.Ε.) του έργου: “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΙΣΧΥΟΣ 240,7482 MW”, στη Θέση “ΒΑΚΟΥΦΙ”, Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ – Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ & Δ.Ε. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, Δ. ΚΙΛΚΙΣ – Δ. ΠΑΙΟΝΙΑΣ & Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ – Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” (υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02: Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 12ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Μ.Π.Ε.) του έργου: “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΙΣΧΥΟΣ 219,1563 MW”, στη Θέση “ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ”, της Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ – ΚΙΛΚΙΣ – ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, του ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ & ΠΑΙΟΝΙΑΣ, της Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” (υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 13ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου “Έντεκα (11) Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3 MW ο καθένας, συνολικής ισχύος 33 MW” έντεκα (11) διαφορετικών εταιρειών με ολικό διαχειριστή την εταιρεία με την επωνυμία “ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ”, και το οποίο είναι θα κατασκευαστεί στο Δήμο Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2207798923)” (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 01α)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 14ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 35,73180 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας “ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση Καμάρα, των ΤΚ Δρυμού και Νέας Σάντας, των ΔΕ Μυγδονίας και Γαλλικού, των Δ. Ωραιοκάστρου και Κιλκίς, των ΠΕ Θεσσαλονίκης και ΠΕ Κιλκίς αντίστοιχα, της ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2204751420)” (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Τα δοξασμένα “φτερά του Πόντου” τίμησε ο δήμος Παιονίας στην μνήμη του ανθυποσμηναγού Στέφανου Μαυροματίδη

Kλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης και αγνού πατριωτισμού επικράτησε στην εκδήλωση που πραγματοποίησε την Κυριακή 4.12.22, στο δημοτικό κατάστημα Αξιουπόλεως ο […]