Πολιτική

Ανείσπρακτα πρόστιμα από φορτηγά και εκποίηση δημοτικών εκτάσεων οι «πληγές» του δήμου Παιονίας

Την παρέμβαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) γιά δύο σοβαρά θέματα, που αφορούν στον δήμο Παιονίας, επιζητεί με σχετικά έγγραφα, τα οποία κοινοποιεί και προς την αντίστοιχη περιφερειακή (ΠΕΔ) ο δήμαρχος Χρήστος Γκουντενούδης.

Το πρώτο, που εστάλη στις 27.2.15, αφορά στο θέμα των ανείσπρακτων οφειλών από πρόστιμα που επιβάλλονται γιά παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ) σε παραβάτες από φορτηγά διεθνών μεταφορών στα όρια του δήμου και κυρίως στην εθνική οδό Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΠΑΘΕ).

Τα περισσότερα εκ των οποίων, όπως επισημαίνει και το σχετικό έγγραφο, δεν εισπράττονται, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήματος ή του οδηγού μέχρι την καταβολή του επιβληθέντος προστίμου, με αποτέλεσμα σωρευτικά να ανέλθουν στο ύψος των 645.626 ευρώ.

Μία κατάσταση, που πέραν της απωλείας εσόδων που επιφέρει γιά τον δήμο, «εγκυμονεί» και τον κίνδυνο να επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους υπευθύνους.

Γιά τον λόγο αυτό, και μέσω του εγγράφου της, τόσο η διοικητική αρχή Παιονίας αλλά και όπως προτίθεται να πράξει αναλόγως η αντίστοιχη της αντιπεριφέρειας του Κιλκίς, όπως δήλωσε στην «Η» ο αρμόδιος περιφερειακός σύμβουλος Παύλος Θωμαϊδης, ζητούν να υπάρξει από πλευράς των συναρμοδίων υπουργείων (εσωτερικών, δημόσιας τάξης, μεταφορών) νομοθετική παρέμβαση με σκοπό την ένταξη στο άρθρο 14 του νόμου 3852 του 2010, που προβλέπει διαδικασίες ακινητοποίησης οχήματος και απαγόρευσης της εξόδου από την χώρα σε περιπτώσεις μη καταβολής επιβληθέντος προστίμου από όργανα του Δημοσίου και των οφειλών προς τους δήμους.

Και τούτο προκειμένου κάτι τέτοιο να εφαρμόζεται είτε στο τελωνείο των Ευζώνων γιά τον δήμο Παιονίας είτε σε αυτό της Δοϊράνης.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως επισημαίνει και το έγγραφο, υπάρχει «αδυναμία τακτοποίησης του ζητήματος», με συνέπεια να επαναλαμβάνεται το φαινόμενο της παραβατικότητας, πολλές φορές μάλιστα από πλευράς των ιδίων φυσικών προσώπων, καθώς στις περισσότερες φορές αφορά σε οδηγούς και οχήματα από την χώρα των Σκοπίων, που συχνά-πυκνά εισέρχονται και εξέρχονται από τα όρια του νομού μας.

Οπως μας δήλωσε ο κ. Θωμαϊδης οι σχετικές πληροφορίες επ’ αυτού είναι ενθαρρυντικές και εκτιμάτε ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ευδωθεί και το σχετικό αίτημα.

Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τις δημοτικές εκτάσεις και την αλλαγή του νομικού πλαισίου από το 2012, που προβλέπει την παραχώρησή τους με μακροχρόνια μίσθωση έναντι της μέχρι τούδε πρακτικής εκποιήσεώς των μέσω δημοπρασίας.

Μία αλλαγή «ατυχής», όπως την χαρακτήρισε ο δήμαρχος Παιονίας, στο έγγραφο που εστάλη στην ΚΕΔΕ στις 2.3.15 και η οποία είχε ως συνέπεια να «αποθαρρύνει» επενδυτές, με συνέπεια την υστέρηση της τοπικής ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας στα χρόνια εφαρμογής τους.

Γιά τον λόγο αυτό ο κ. Γκουντενούδης παρακαλεί να εξετασθεί η δυνατότητα επαναφοράς ωρισμένων άρθρων του ΝΔ 221/74 προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα απευθείας εκποίησης δημοτικών εκτάσεων σε βιοτέχνες και κτηνοτρόφους υπό προϋποθέσεις. Να προσδιορισθεί ότι από μία εκποίηση με δημοπρασία ιδιόκτητης δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 ν. 3463/2006 ωφέλεια των δήμων προκύπτει σαφώς από την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου (παραμονή νέων στην ύπαιρθο, καταπολέμηση ανεργίας, τόνωση τοπικής οικονομίας). Να δοθεί δυνατότητα με νομοθετική παρέμβαση απευθείας παραχώρησης κατεχόμενων εδώ και 30 χρόνια από ιδιώτες, ιδιόκτητων δημοτικών εκτάσεων στις οποίες ασκείται οικονομική δραστηριότητα (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, δενδροφυτευμένες εκτάσεις, βιοτεχνικοί χώροι κλπ).

Ετσι ώστε, όπως αναφέρει «να δοθούν κίνητρα στους ιδιώτες επενδυτές προκειμένου να τονωθούν οι τοπικές οικονομίες στην δύσκολη παρούσα οικονομική συγκυρία».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα