Πολιτική

Τίτλοι κυριότητας σε προσφυγικές οικογένειες κατοίκων της Γουμένισσας μετά από ….91 έτη

Το πιο όμορφο δώρο σε συσκευασία οικοπέδου στην κυριολεξία έλαβαν τριακόσιοι Ανατολικορωμυλιώτες και Πόντιοι από την περιοχή της Γουμένισσας.

Ενενήντα ένα χρόνια μετά την εγκατάστασή τους στην πόλη, οι πρόσφυγες τρίτης ίσως και τέταρτης γενιάς πήραν τίτλους κυριότητας, με τους οποίους νομιμοποιείται η ιδιοκτησιακή σχέση στα προσφυγικά οικόπεδα που τους είχαν δοθεί το 1924.

Το δρόμο για τη νόμιμη στεγαστική αποκατάσταση άνοιξε ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Γουμένισσας ”Άγιος Τρύφων” Αστέριος Τάτσης πριν από τρία χρόνια αξιοποιώντας το νόμο 4061/12 που προέβλεπε δικαίωμα ιδιοκτησίας ή και εξαγορά κοινόχρηστης έκτασης που αφορούσε σε κατοχή γης.

Πραγματοποιήθηκε τότε μια ενημερωτικού χαρακτήρα σύσκεψη στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς και με πρωτοβουλία του ”Αγίου Τρύφωνος” ξεκίνησε η διαδικασία για τους ενδιαφερομένους οι οποίοι κατέβαλαν ποσό 260 ευρώ για τα έξοδα του τοπογραφικού διαγράμματος και την αμοιβή του δικηγόρου.
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
Ο νόμος επεκτάθηκε πέρυσι (Ν.4235/14) και είχε πρόνοιες για πρωτόκολλα αποκατάστασης προσφύγων που ικανοποιούσαν την περίπτωση της Γουμένισσας.

Ωστόσο παρατηρήθηκαν ανυπέρβλητες δυσκολίες στη σύνταξη ενιαίου τοπογραφικού συστήματος καθώς υπήρχαν ήδη τρία και η μετατροπή τους θα επιβάρυνε σημαντικά σε εργατοώρες την τοπογραφική υπηρεσία, χώρια που ελλόχευε ο κίνδυνος παρουσίασης μεγάλων αποκλίσεων στα οικόπεδα.

Την οριστική λύση έδωσε ο προϊστάμενος της τοπογραφικής υπηρεσίας Κιλκίς Νίκος Ταχτσίδης ζητώντας από τη νομική υπηρεσία του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότηση επί της ακύρωσης διανομής οικοπέδων που είχε γίνει το 1981 στη Γουμένισσα. Η απάντηση ήταν θετική καθώς καθιστούσε ισχυρή τη διανομή των οικοπέδων του ’81 και βάσει αυτής οι κάτοικοι της Γουμένισσας πήραν τους πολυπόθητους τίτλους κυριότητας στα χέρια τους.

Πέραν του κ. Ταχτσίδη για την ιδιοκτησιακή τακτοποίηση των Ανατολικορωμυλιωτών και Ποντίων προσφύγων συνέδραμαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας με συνεχείς παραστάσεις στο αρμόδιο υπουργείο, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας (διεύθυνση πολιτικής γης) και του Κιλκίς και ο πολιτευτής Κιλκίς της ΝΔ Αναστάσιος (Σούλης) Καζαντζίδης.

Η περιπέτεια μέρους του πληθυσμιακού τμήματος της Γουμένισσας έφτασε αισίως στο τέλος της. Με τους τίτλους κυριότητας έχουν πλέον κάθε νόμιμο δικαίωμα κτήσης, εγγραφής της οικοπεδικής περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο ενώ λύνονται οριστικά δυσλειτουργίες σε σχέση με την ανέγερση νέας κατοικίας, κατεδάφισης και μεταβίβασης της ιδιοκτησίας τους.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα