Κοινωνία

Γόνιμη και αποδοτική η φετινή χρονιά γιά το ΕΕΕΕΚ Κιλκίς

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Κιλκίς στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Έρασμος»+ με τίτλο “Together Better- Join Us” κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του.

Επετεύχθησαν οι στόχοι του προγράμματος, όπως η προώθηση της συνεργασίας, της γόνιμης αλληλεπίδρασης, των δεξιοτήτων, της τεχνογνωσίας, της ανταλλαγής γνώσεων και των καλών πρακτικών πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και η προαγωγή καινοτομιών και δημιουργικότητας μεταξύ των οχτώ συμμετεχουσών ευρωπαϊκών και άλλων χωρών των Ιταλίας, Βελγίου, Πολωνίας, Τουρκίας, Πορτογαλίας, Λετονίας, Εσθονίας και Ελλάδας.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων αυτών, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διάρκειας πέντε ημερών έκαστη.

Στην χώρα μας πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις, μία κατά την έναρξη και μία κατά τη λήξη του προγράμματος. Η χώρα μας επισκέφθηκε την πόλη Κόρτραικ του Βελγίου στις 11.1.16, όπου έγινε διεξοδική διερεύνηση του προβλήματος της παραβατικής σχολικής συμπεριφοράς. Κάθε εταίρος παρουσίασε, μετά από έρευνα στο σχολείο του τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις τεχνικές που υιοθετεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων καταστάσεων.
Στις 10.4.16 η ελληνική αποστολή ταξίδεψε στη Ρίγα της Λεττονίας όπου διερευνήθηκαν οι μέθοδοι ανίχνευσης και ανάπτυξης των ταλέντων των μαθητών.

Η τρίτη επίσκεψη έλαβε χώρα στην Ιταλία, όπου εκεί έγινε η παρουσίαση των συγκριτικών αποτελεσμάτων εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τις προσδοκίες και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, αλλά και το βαθμό ανάπτυξης και απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ως απόρροια συμμετοχής του προγράμματος.
Κατά την τελευταία συνάντηση των εταίρων στην Ελλάδα μελετήθηκε διεξοδικά το θέμα του “Rat Race”, με αντίστοιχη περιγραφή του τρόπου, με τον οποίο εκδηλώνεται και βιώνεται στις εκπαιδευτικές μονάδες το φαινόμενο αυτό καθώς και των μεθόδων ελέγχου και εκτόνωσης που εφαρμόζονται.

Πραγματοποιήθηκαν ημερήσιες επισκέψεις με στόχο τη γνωριμία των εταίρων με τους πνευματικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς θησαυρούς και τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας, στην μοναστηριακή κοινότητα των Μετεώρων, στην πόλη των Τρικάλων, του Βόλου, της Θεσσαλονίκης και την περιοχή της Χαλκιδικής. Επί πλέον υλοποιήθηκε ο ετήσιος προγραμματισμός που αφορά στην συνέχιση του αντίστοιχου θεσμού για την νέα σχολική χρονιά 2016-17, με πρώτο σταθμό την Εσθονία.

Η ολοκλήρωση της πρώτης χρονιάς του προγράμματος στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία ανατροφοδοτώντας και εφοδιάζοντα τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με νέα βιώματα, γνώσεις, εμπειρίες και ερεθίσματα για ένα πιο εποικοδομητικό και αποτελεσματικό πρότυπο διδασκαλίας, ανανεώνοντας την επιθυμία και την προσδοκία για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις της επόμενης χρονιάς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα