Πολιτική

Γιώργος Αναστασιάδης: Νομός Κιλκίς SOS

Με βάση την παραδοχή ότι η μεταβολή του πληθυσμού μιας περιοχής αποτελεί σε ένα βαθμό δείκτη οικονομικής ανάπτυξης της εν λόγω περιοχής, τότε από την τελευταία απογραφή προκύπτει ότι η κατάσταση στο νομό Κιλκίς είναι τουλάχιστον τρεις φορές χειρότερη από την ούτως ή άλλως κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύνολο της χώρας.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο πληθυσμός του νομού μειώθηκε κατά 12.2% την τελευταία δεκαετία τη στιγμή που ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 3.5% στην ίδια αυτή δεκαετία.

Οι παραπάνω αριθμοί έρχονται απλώς να επιβεβαιώσουν αυτό που από άκρου εις άκρον του νομού μας αντιλαμβάνονται όλοι οι κάτοικοι του. Από το λεκανοπέδιο των Μουριών μέχρι τη Δημοτική ενότητα Γαλλικού και από την Ποντοκερασιά μέχρι τα Μεγάλα Λιβάδια, όλοι οι πολίτες του νομού διαπιστώνουν ιδιαιτέρως έντονα τα τελευταία χρόνια ότι ο νομός υπολείπεται και υστερεί δραματικά στην εξέλιξη του σε σχέση με το σύνολο της χώρας.

Είναι προφανές ότι η πορεία αυτή οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής μας και σε οικονομικό μαρασμό της πλειοψηφίας των κατοίκων του νομού μας. Συνεπώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η ανατροπή των σημερινών δεδομένων που οδηγούν σε ένα ακόμη χειρότερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας και η αντιστροφή της πορείας μαρασμού που έχει πάρει ο τόπος μας.

Πώς όμως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να γίνει μόνο εάν το σύνολο των ασκούντων πολιτική εξουσία του νομού μας κάτσει σε ένα τραπέζι συνεννόησης και συμφωνήσει επί μιας ”Χάρτας Δράσεων και Παρεμβάσεων” που πρέπει να υλοποιηθούν στο νομό ώστε αυτός να ανακάμψει και όχι μόνο να συμβαδίζει με την πορεία της χώρας αλλά, γιατί όχι, να είναι στην πρωτοπορία της οικονομικής της ανάπτυξης.

Πιστεύω βαθιά ότι ο νομός Κιλκίς μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό εάν αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό:

-Η γειτνίαση με το πολεοδομικό συγκρότημα της θεσσαλονίκης με τις βασικές υποδομές του (αεροδρόμιο, λιμάνι) καθώς και με τη δυνητική αγορά του ενός και πλέον εκατομμυρίου ανθρώπων.

-Η ύπαρξη ορεινών και ημιορεινών εκτάσεων με βοσκοτόπους για τη δυναμική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.

-Το πλούσιο υδάτινο δυναμικό της περιοχής μας για τη σημαντική υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής.

-Η ύπαρξη βιομηχανικών πάρκων και ζωνών και η υφιστάμενη κουλτούρα μεταποιητικής παραγωγής ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού του νομού μας.

-Το πλούσιο πολιτιστικό και πολιτισμικό απόθεμα του τόπου μας.

-Τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην περιοχή μας σε συνδυασμό με την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

-Τα σπουδαία αξιοθέατα μας τα οποία συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον στον ορεινό όγκο του Πάικου, στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης και στον ορεινό όγκο των Κρουσσίων αλλά και την σχετικά πρόσφατη εμπειρία ιαματικού τουρισμού στην περιοχή της Ξυλοκερατιάς – Πικρολίμνης.

Η αναμόρφωση του νομού μας με βάση τους παραπάνω άξονες απαιτεί τη συνεχή υποστήριξη της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας και έχει κατά μείζονα λόγο χαρακτήρα αυτοδιοικητικής παρέμβασης. Ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που απαιτείται συνεννόηση όλων των ασκούντων πολιτική εξουσία στο νομό μας, ώστε με συνεχή συντονισμό και κοινή προσπάθεια κάθε δράση με βάση την αντίστοιχη ωριμότητα της να προχωρά στην ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων (μελέτες, εξασφάλιση απαιτούμενων πόρων, αδειοδοτήσεις, κλπ) και την υλοποίηση της.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

«Ούτε κόμμα ούτε αρχηγό»

«Δεν ψάχνω ούτε κόμμα ούτε αρχηγό», ήταν η λακωνική απάντηση του πρώην βουλευτή Κιλκίς και πρώην υπουργού Σάββα Τσιτουρίδη, όταν […]