Γενικά

“Γεμάτο” το πρόγραμμα εκδηλώσεων του “Νηρέα”

“Γεμάτο” και ποικίλο είναι το πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του κέντρου πρόληψης “Νηρέας” τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο το οποίο έχει ως εξής:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
1. «Νιώθω, νοιάζομαι, γελώ… στη ζωή μου προχωρώ»: Βιωματικό εργαστήρι για παιδιά 4-5 χρονών με θέμα τη διαχείριση των συναισθημάτων, διάρκειας 4 ωρών.
ΝΗΡΕΑΣ – 25/09 -16/10/2018
2. Ομιλία σε γονείς του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς με θέμα: «Επικοινωνία στην οικογένεια».
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 11/10/2018
3. Ομιλία σε γονείς παιδιών 4-5 χρονών με θέμα τη διαχείριση των συναισθημάτων, διάρκειας 2 ωρών.
ΝΗΡΕΑΣ – 25/09 -02/10/2018
4. Ομιλία σε γονείς του Γυμνασίου Χέρσου με θέμα: «Οι ψυχοσεξουαλικές αλλαγές στην εφηβεία».
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΕΡΣΟΥ 12/10/2018
5. «Πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς – πρόγραμμα βασισμένο στη φιλοσοφία των ομοτίμων»: Βιωματικό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς Ε’ και ΣΤ’ τάξης, διάρκειας 12 ωρών.
ΝΗΡΕΑΣ – 24/10 -14/11/2018
6. «Αλλάζοντας…»: Βιωματικά εργαστήρια στους μαθητές της Α’, Β’ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Χέρσου, με θέμα τις αλλαγές στην εφηβεία, διάρκειας 90 λεπτών.
Α και Β – 08/10/2018
Γ – 10/10/2018
7. «Ερωφίλοι: επιθυμώ, μαθαίνω, νοιάζομαι»: Βιωματικά εργαστήρια στους μαθητές της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνάσιου Κιλκίς, με θέμα τη σεξουαλική αγωγή, διάρκειας 90 λεπτών.
Γ1 και Γ2 – 29/10/2018
Γ3 και Γ4 – 31/10/2018
8. «Ο εαυτός μου… γνωστός μα και άγνωστος συνάμα»: Βιωματικά εργαστήρια στους μαθητές της Α΄ τάξης του 1ου Γυμνάσιου Κιλκίς, με θέμα την αυτοεκτίμηση, διάρκειας 90 λεπτών.
Α1 και Α2 – 15/10/2018
Α3 και Α4 – 17/10/2018
Α5 – 19/10/2018
9. «Εγώ και οι άλλοι… διαφορετικοί αλλά και μαζί»: Βιωματικά εργαστήρια στους μαθητές της Β΄ τάξης του 1ου Γυμνάσιου Κιλκίς, με θέμα την αποδοχή της διαφορετικότητας, διάρκειας 90 λεπτών.
Β1 – 19/10/2018
Β2 και Β3 – 22/10/2018
Β4 και Β5 – 23/10/2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
1. Ομιλία στο στρατό με θέμα: «Πρόληψη των εξαρτήσεων».
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 08/11/2018
2. «Πετώντας στον αέρα»: Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ’ τάξης Δημοτικού με θέμα την αυτοεκτίμηση, διάρκειας 90 λεπτών.
Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ – 14/11/2018
2. «Ανακαλύπτοντας τους καθρέφτες των δυνατοτήτων»: Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού με θέμα την λήψη αποφάσεων, διάρκειας 90 λεπτών.
Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ – 14/11/2018
3. «Ερωφίλοι: επιθυμώ, μαθαίνω, νοιάζομαι»: Βιωματικό εργαστήρι στους μαθητές της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνάσιου Κιλκίς, με θέμα τη σεξουαλική αγωγή, διάρκειας 90 λεπτών.
Γ5 – 02/11/2018

Περισσότερα
Δείτε ακόμα