Γενικά

Οι μεταβολές στο καθεστώς των φορολογικών υποχρεώσεων εμπόρων

Ανακοίνωση, προς ενημέρωσιν των μελών του γιά τις επελθούσες μεταβολές στο καθεστώς των φορολογικών υποχρεώσεων που ισχύουν από 1.1.14, εξέδωσε ο εμπορικός σύλλογος Κιλκίς.
Ειδικότερα, οι φορολογικές υποχρεώσεις παρατίθενται ως εξής:
-Γιά συναλλαγές (αγορές – έξοδα) που ξεπερνούν σε συνολική αξία τα 500 ευρώ η καθεμία η πληρωμή δεν γίνεται με μετρητά αλλά είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με πιστωτική κάρτα είτε με τραπεζική επιταγή
– Πωλήσεις λιανικές άνω των 1.500,00 ευρώ δεν εισπράττονται με μετρητά.
– Μη έκδοση παραστατικού πώλησης ανεξαρτήτου ποσού επιφέρει πρόστιμο 1.000 ευρώ για την πρώτη φορά , 2.000 ευρώ για την δεύτερη και 4.000 ευρώ για την τρίτη.
-Κάθε μήνα υποβάλλονται συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών ανεξαρτήτου ποσού. Απαιτείται πολλή προσοχή ώστε να μην χάνονται τιμολόγια διότι αυτό συνεπάγεται μεγάλο πρόστιμο .
– Μη πληρωμή φόρου που προκύπτει μετά την 1.1.14 εφ’ όσον δεν πληρωθεί ή δεν ρυθμιστεί στους δύο μήνες επιφέρει πρόστιμο 10% του ποσού συν προσαυξήσεις. Στο χρόνο το πρόστιμο γίνεται 20%.
– Όσοι λαμβάνουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από ατομικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου ποσού και εργασίας θα πρέπει να παρακρατούν 20% της καθαρής αξίας και να το αποδίδουν στη Δ.Ο.Υ.
– Όσοι διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις και παρέχουν υπηρεσίες θα τους παρακρατείται ο παραπάνω φόρος 20% και θα αποδίδεται από τους λήπτες στην Δ.Ο.Υ.
– Η μη υποβολή στην προθεσμία που προβλέπεται οποιασδήποτε δήλωσης (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. φορολογική δήλωση κ.α.) επιφέρει πρόστιμο 1.000 ευρώ για την πρώτη φορά , 2.000 ευρώ για την δεύτερη και 4.000 ευρώ για την τρίτη.
– Διακίνηση – τιμολόγηση: Τα Τ.Δ.Α. , Δ.Α. , Τ.Π.Υ. , Α.Π.Υ. , μπορούν να είναι αθεώρητα. Προσοχή για λιανικές πωλήσεις ισχύει η φορολογική ταμειακή μηχανή ή σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. . Όσον αφορά στην διακίνηση που δεν αφορά σε πώληση προτείνεται η έκδοση αθεωρήτου δελτίου αποστολής (π.χ. επιστροφή, επισκευή, μεταφορά από κεντρικό σε υποκατάστημα κ.τ.λ.)
– Όσοι απασχολούν προσωπικό θα πρέπει να διατηρούν στην επιχείρηση εκτός των άλλων και βιβλίο αλλαγής ωραρίου και υπερωριών .
-Ανασφάλιστη εργασία επιφέρει πρόστιμο 10.560 ευρώ .

Περισσότερα
Δείτε ακόμα