Αγροτικά

Τα φετινά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού

Τα φετινά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού δημοσιοποίησε ο ΟΓΑ.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
«Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2016 απευθύνεται σε 55.000 δικαιούχους, οι οποίοι είναι κάτοχοι ατομικού δελτίου κοινωνικού τουρισμού και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας. Δικαιούνται διακοπών έως έξι (6) ημερών (δηλαδή, μέχρι πέντε διανυκτερεύσεις) κατά το χρονικό διάστημα από 23-7-16 έως 8-5-17 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από το κατάλυμα).

Για τους κληρωθέντες δικαιούχους
Οι κληρωθέντες δικαιούχοι προκειμένου να παραλάβουν το δελτίο τους από οποιοδήποτε ΚΕΠ από 23/7/2016 μέχρι 31/8/2016, πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα :
– Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα, από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από το οποίο ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher).

– Καταχώρηση στοιχείων σχετικά με την κράτηση του δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στην ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr, είτε από τους ίδιους τους δικαιούχους ή μέσω των ΚΕΠ. Καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης κράτησης είναι η 29/8/2016.

– Παραλαβή του δελτίου από τα ΚΕΠ, δύο (2) ημέρες μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων σχετικών με την κράτηση του δωματίου. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής είναι η 31/8/2016.
Για τους με σειρά προτεραιότητας δικαιούχους

Από 5/9/16, προκειμένου να παραλάβουν τα δελτία τους οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε, πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

– Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα, από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από το οποίο ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher).

– Από 5/9/16, καταχώρηση στοιχείων σχετικών με την κράτηση του δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr, από τους ίδιους τους δικαιούχους ή μέσω ΚΕΠ.

– Μία ημέρα μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων σχετικών με την κράτηση του δωματίου, οι δικαιούχοι πρέπει να προσέρχονται στο ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δικαιούχοι θα χάνουν τα δελτία τους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα προ όλους.
Οι δικαιούχοι-κάτοχοι δελτίων Κοινωνικού-Ιαματικού Τουρισμού του ΛΑΕ/ΟΓΑ μπορούν να ενημερώνονται για τις εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς που προσφέρουν έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου, από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΓΑ, www.oga.gr/Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις Αγροτικής Εστίας.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ι Α Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 6
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, ισχύει από 23-7-2016 έως 8-5-2017 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από το κατάλυμα) και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας, με τις ίδιες διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 37.000 δικαιούχους, περιλαμβάνει μονοήμερες, και τριήμερες εκδρομές σε συμβεβλημένα, με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ, τουριστικά γραφεία και ισχύει από 23-7-16 έως 8-5-17 (ημερομηνία έναρξης της τελευταίαςεκδρομής του έτους).
Ειδικότερα, γι’ αυτή τη χρονιά, το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 25.000 δικαιούχους προκειμένου να πραγματοποιήσουν μονοήμερες εκδρομές (επιστροφή αυθημερόν) και12.000 δικαιούχους για τριήμερες εκδρομές (2 διανυκτερεύσεις). Οι κληρωθέντες δικαιούχοι επιλέγουν το τουριστικό γραφείο της προτίμησης τους από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών γραφείων.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα