Αγροτικά

Φέρνει πρόσθετες ενισχύσεις ο νέος χάρτης μειονεκτικών περιοχών

Με εξαίρεση ένα τμήμα στην περιοχή του Άσπρου οι περισσότερες περιοχές του νομού μας συμπεριλαμβάνονται στις ορεινές περιοχές Πάϊκου και Κρουσσών και στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα όπου εντάσσεται σχεδόν στο σύνολό του οι κεντρικές περιοχές της περιφερειακής ενότητας μας. Στις ευνοούμενες συμπεριλαμβάνονται με την υπαγωγή τους σε αυτές με “φυσικά μειονεκτήματα” και περιοχές του αγροκτήματος Αξιούπολης η οποία “συμπεριφέρεται” από τον χαρακτηρισμό περιοχών πέριξ του οικισμού της Πηγής ου λόγω υψομέτρου αυτοδικαίως εντάσσονται στις μειονεκτικές όπως πρώτος και αποκλειστική ελιχε δημοσιεύσει στο παρελθόν ο “Μαχητής” αναφερόμενος στις επιτυχείς επ’ αυτού ενέργειες από πλευράς του αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη για την ένταξη της εν λόγω περιοχής στις μειονεκτικές.

Επιπλέον 2.500 ευρώ στους Νέους Αγρότες, συν 10%-20% στην επιδότηση των Σχεδίων Βελτίωσης και Αρδευτικών Συστηµάτων, εξασφάλιση µορίων προτεραιότητας δικαιούχων σε Βιολογική Γεωργία και επενδύσεις Αντιχαλαζικών και κατά 200 ευρώ µεγαλύτερο στρεµµατικό πριµ στα προγράµµατα αναδιάρθρωσης αµπελώνων.

Όλες οι παραπάνω προβλέψεις ισχύουν για αγρότες που διαθέτουν τις εκµεταλλεύσεις τους σε περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα.

Παρότι λοιπόν οι περισσότεροι εστίασαν στην τύχη της εξισωτικής αποζηµίωσης, το ερχόµενο διάστηµα και ιδιαίτερα από τη νέα προγραµµατική περίοδο θα αρχίσουν να φαίνονται οι ουσιαστικές ανακατατάξεις που θα επιφέρει ο νέος χάρτης µειονεκτικών περιοχών που µπήκε σε ισχύ το 2019 στην εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής, των επενδυτικών πρωτοβουλιών και σε όλο το φάσµα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Για παράδειγµα, στην επικείµενη πρόσκληση για τα Αρδευτικά Συστήµατα (Μέτρο 4.1.2) ένας αγρότης στην Αιτωλοακαρνανία από µία ∆ηµοτική Κοινότητα (π.χ Αγίου Νικολάου, Βυρίου κ.λπ) που πλέον έφυγε από το χάρτη των µειονεκτικών, για να φτιάξει ένα αντλιοστάσιο αντί να λάβει επιδότηση στο 60% του κόστους θα υπολογίζει ενίσχυση 50%.

Αυτή η διαφορά σε ένα έργο των 100.000 ευρώ, είναι 10.000, ικανή µε βάση και το οικονοµικό προφίλ του αγρότη να ακυρώσει την επένδυση.

Αντίστοιχα, κάποιος αγρότης σε µία νεο-ενταγµένη περιοχή, όπως για παράδειγµα στην Αγιά Λάρισας (Κοινότητες Γερακαρίου, ∆ήµητρας, Μαρµαρίνης ) σε ένα νέο πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας θα έχει προτεραιότητα ένταξης, και αν ληφθεί υπόψη η ζήτηση που υπάρχει για τέτοια µέτρα, είναι κάτι σηµαντικό και ξεχωρίζει το ποιος θα εξασφαλίσει ένα πολύτιµο πριµ 5ετούς διάρκειας.

Τέτοια παραδείγµατα µπορούν να εξαχθούν πολλά, λαµβάνοντας υπόψη πως από τις µειονεκτικές περιοχές και τις περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα έχουν αφαιρεθεί τουλάχιστον 2 εκατ. στρέµµατα αγροτικής γης.

Ενώ, αντίστοιχα, ένας αριθµός εκτάσεων έλαβε τον χαρακτηρισµό της µειονεκτικής περιοχής και σε µελλοντικά διαρθρωτικά προγράµµατα θα έχει το πάνω χέρι στη διεκδίκηση των κοινοτικών ενισχύσεων, εκτός της εξισωτικής φυσικά που την έχει εξασφαλισµένη.

Τα δύο φίλτρα που όρισαν τον νέο χάρτη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει λοιπόν η αναπροσαρµογή του χάρτη που είχε να τροποποιηθεί από το 1985 µαζί µε την έκθεση που τη συνοδεύει που βγήκαν στο φως της δηµοσιότητας από τις διαχειριστικές αρχές µέσα στον Ιούνιο.

Εκεί αποτυπώνεται µε σαφήνεια ο αριθµός των στρεµµάτων που πλέον εντάσσονται στις µειονεκτικές περιοχές ή σε περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα:

-Με φυσικά µειονεκτήµατα: 12.693.410 στρέµµατα (πρώην ορισµός) έναντι 11.045.750 στρέµµατα µε το νέο ορισµό.

-Με ειδικά µειονεκτήµατα 2.488.150 στρέµµατα αγροτικής γης (πρώην ορισµός) έναντι 2.039.340 στρέµµατα µε το νέο ορισµό.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα