Γενικά

Έξι προσλήψεις εργατών διάρκειας 2 μηνών στο δήμο Παιονίας

Ο δήμος Παιονίας ανακοίνωσε την άμεση πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικά έξι (6) ατόμων διάρκειας 2 μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του δήμου Παιονίας και ειδικότερα:

Α)Στην Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου: – Έναν (1) οδηγό Απορριμματοφόρου (ΔΕ) – Έναν (1) Οδηγό Γ΄ κατηγορίας (ΔΕ) – Δύο (2) Εργάτες Καθαριότητας-Συνοδοί Απορριμματοφόρου (ΥΕ) – Έναν (1) Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ) Β)

Για την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης: – Έναν (1) Οδηγό Β΄ κατηγορίας (ΔΕ)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Να είναι Έλληνες Πολίτες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών

Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων του νομού Κιλκίς

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Παρασκευή 7.8.20 επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της (6.8.20) στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Παιονίας και στον ιστότοπο του δήμου μας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 11η Αυγούστου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με ηλεκτρονικό τρόπο στο (email: [email protected]) ή κατ΄εξαίρεση συνημμένα στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας του δήμου Παιονίας, τις ώρες 09:00 έως 13:00 αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 2343350128-2343350171-2343350113 για να κλείσουν ραντεβού και εξαντλήσουν την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Περισσότερα

Πρόσληψη δύο ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς προκηρύσσει την πρόσληψη δύο ατόμων για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογία» του έργου, «Αποχετευτικά Δίκτυα αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί και εγκατάσταση επεξεργασίας […]

Δείτε ακόμα