Γενικά

Ευνοϊκή ρύθμιση του δήμου Κιλκίς γιά οφειλέτες του

Από την αντιδημαρχία οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνεται στους οφειλέτες του δήμου Κιλκίς η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους στο πλαίσιο του Ν. 4321/2015. Βάσει αυτού του νομικού πλαισίου, οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους (μέχρι και εκατό μηνιαίες δόσεις) με προθεσμία υποβολής των αιτήσεών τους για την υπαγωγή στη ρύθμιση την 26η Μαϊου 2015.

Ειδικότερα:
Α. Στην ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα ταμείου του δήμου Κιλκίς (τηλ. 2341-3-52180 & 2341-3-52177).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Μόνο γιά πρόστιμα;

“Έλλειψη μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας” καταγγέλει η ΤΟ του ΚΚΕ στο Κιλκίς γιά το εργατικό […]