Κοινωνία

Ευχαριστήριο δημοσίου ΙΕΚ Κιλκίς προς την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η διοίκηση του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς νοιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει τον διευθυντή, Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο, την προϊσταμένη τµήµατος προσωπικού, Κωνσταντίνα Γούσιου καθώς και όλο το διοικητικό προσωπικό της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς για τη φιλοξενία που µας παρείχαν για όλο αυτό το µεγάλο χρονικό διάστηµα που μεσολάβησε µέχρι να διευθετηθεί το πρόβλημα της στέγασης της εκπαιδευτικής µας µονάδας.

Καθόλη τη διάρκεια της παραμονής µας στα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς, η συνεργασία µε όλα τα στελέχη ήταν άριστη.

Συνέδραµαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επίλυση όλων των διαφόρων προβλημάτων που αντιµετωπίσαμε και είµαστε ιδιαίτερα ευγνώµονες.

Με την ελπίδα ότι η συνεργασία µας θα συνεχιστεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το Δ.ΙΕΚ Κιλκίς, αναγνωρίζοντας τη συμβολή σας στην ομαλή λειτουργία του, παραμένει διαθέσιμο σε οτιδήποτε χρειαστείτε.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!

Περισσότερα

Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς ευχαριστούν τους αδελφούς Πατράλη

Περίσσευμα ψυχής και αγάπης από τους αδελφούς Πατράλη στο Κάτω Θεοδωράκι. Για δεύτερη χρονιά φιλοξένησαν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στο […]

Δείτε ακόμα