Κοινωνία

Σε δραστηριότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος «Erasmus+ KA101» το δημοτικό σχολείο ΣΣ Μουριών

Από το δημοτικό σχολείο Σ.Σ. Μουριών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το δημοτικό σχολείο Σ.Σ. Μουριών επιλέχθηκε μέσα από μία πληθώρα σχολείων να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA101.

Το σχέδιο δράσης του σχολείου έχει τον τίτλο «Ενσωμάτωση παιδιών μειονοτήτων, μεταναστών και προσφύγων στα ευρωπαϊκά σχολεία και την κοινωνία».

Σε έναν κόσμο που τείνει να μην έχει πλέον σύνορα, είναι επιτακτική η ανάγκη για αποδοχή του διαφορετικού.

Η τοπική κοινωνία του χωριού Σ.Σ. Μουριών έζησε τα τελευταία χρόνια την εμπειρία της φιλοξενίας δομής προσφύγων μέσα στο πλαίσιο αρχικώς της αμφισβήτησης και στο τέλος της αρμονικής συμβίωσης.

Μέλη της κοινωνίας αυτής είναι και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αντιπροσωπεία του οποίου θα παρακολουθήσει πενθήμερη επιμόρφωση στην Βαρκελώνη πάνω σε θέματα ενσωμάτωσης διαφορετικών πληθυσμών στην ελληνική πραγματικότητα και στην συνέχεια με δράσεις, που θα εκπονηθούν θα γίνει διάχυση των γνώσεων, που θα αποκτήσουν από το σεμινάριο τόσο στην σχολική μονάδα όσο και στην τοπική κοινωνία».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα