Κοινωνία

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η ΕΛΜΕ

Εθελοντική αιμοδοσία θα διενεργήσει η ΕΛΜΕ Κιλκίς την Δευτέρα 16.9.15 στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Κιλκίς το διάστημα 9 π.μ.-12.30μμ.

Τα μέλη, που διαμένουν στην Θεσσαλονίκη μπορούν να αιμοδοτήσουν στα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ.

Στην σχετική ανακοίνωση τονίζονται και τα εξής:
«….Όπως έχουμε επανειλημμένως τονίσει, η επιτυχία της δημιουργίας ομάδων εθελοντών αιμοδοτών καθηγητών σε μόνιμη βάση στις ΕΛΜΕ και ο συντονισμός των ενεργειών μας σε επίπεδο ΟΛΜΕ, έχει ως στόχο:

-Την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων μας στο πολύ σημαντικό θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους,

-Την συμβολή των εκπαιδευτικών στις αυξημένες ανάγκες αίματος της χώρας μας, που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς κ.ά.) ή περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών αναγκών (π.χ. πόλεμος, σεισμός κλπ) και

-Να είναι δυνατή η προσφορά αίματος στους συναδέλφους μας ή σε συγγενικά μας πρόσωπα σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα