Γενικά

Πρόγραμμα «υιοθεσίας» χώρων πρασίνου θα υλοποιηθεί από τον δήμο Παιονίας

Ο δήμος Παιονίας έχοντας ως στόχο να ενεργοποιήσει τους δημότες σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής αποφάσισε να εφαρμόσει το πρόγραμμα υιοθεσίας χώρων πρασίνου.

Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού σε συνδυασμό με μία σειρά άλλων εθελοντικών δραστηριοτήτων θα απασχολήσει την επιτροπή εθελοντισμού, που συστάθηκε με απόφαση δημοτικού συμβουλίου την Τρίτη 28.1.20.

Η επιτροπή εθελοντισμού θα λειτουργεί σαν κόμβος που θα ενώνει τις εθελοντικές ομάδες και τους δημότες όπου μέχρι σήμερα με μεγάλη ευαισθησία και μεράκι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και θα καλεί νέους εθελοντές σε κοινές δράσεις.

Στην συνεδρίαση της Τρίτης παρουσιάστηκε η ιδρυτική απόφαση σύστασης και η σύνθεση της επιτροπής που προήλθε μετά από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που απηύθυνε ο δήμος μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.

Οι εθελοντικές δράσεις έχουν δεσπόζουσα σημασία για τον δήμο Παιονίας ειδικά όταν σχετίζονται με την καθαριότητα και το περιβάλλον. Τα 923,7 τ.χ. του δήμου είναι αδύνατο να διατηρηθούν καθαρά αν δεν βοηθήσουν οι δημότες και οι επισκέπτες.

Σημεία που επί χρόνια ρυπαίνονται, σήμερα θα πρέπει να καθαριστούν και να παραμείνουν καθαρά.

Είναι πολύ σημαντικό οι εθελοντικές ομάδες και άλλοι φορείς όπως για παράδειγμα ο Στρατός να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή αλλά το σπουδαιότερο όλων ,είναι να πεισθούν οι δημότες να μην ρυπαίνουν.

Η υπό σύσταση επιτροπή θα δραστηριοποιηθεί στους κάτωθι τομείς:

Την εφαρμογή του προγράμματος Υιοθεσίας χώρων πρασίνου.
Στην Ευρώπη εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια η υιοθεσία χώρων πρασίνου όπως μιας νησίδας, ενός μικρού πάρκου ή ακόμη και ενός δένδρου σαν εναλλακτική δυνατότητα εθελοντικής προσφοράς που αναλαμβάνουν ομάδες πολιτών, ιδιώτες, σχολεία, σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, επιχειρήσεις κλπ.

Κάθε δήμος που εφαρμόζει αντίστοιχο πρόγραμμα επιλέγει τα σημεία πρασίνου που προσφέρονται για υιοθεσία και καθορίζει την διαδικασία που θα ακολουθείται μεταξύ του ενδιαφερόμενου και της υπηρεσίας πρασίνου. Οι ανάδοχοι των σημείων πρασίνου θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του δήμου και στον τοπικό τύπο και θα λαμβάνουν έπαινο σε ειδική εκδήλωση στις 5 Ιουνίου κάθε χρόνο (παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος).

Την διοργάνωση εκδηλώσεων, δράσεων, ηµερίδων, εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδας, και άλλων συναφών προγραμμάτων με στόχο την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα εθελοντισμού, αλληλεγγύης, προστασίας του περιβάλλοντος . ανακύκλωσης και πολιτικής προστασίας.

Τη δημιουργία και λειτουργία βάσης πληροφοριών στην οποία θα κατατίθενται συνεχώς πληροφορίες, προτάσεις, προβλήματα, θα ανταλλάσσεται τεχνογνωσία και εμπειρίες από την τοπική κοινωνία και από εθελοντικές ομάδες και συλλόγους που ήδη δραστηριοποιούνται στον δήµο και που ασχολούνται µε τα θέµατα εθελοντισμού.

Τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικών δράσεων σε συνεργασία με τα σχολεία του δήμου , µε σκοπό την κατάρτιση των πολιτών και μαθητών για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.

Την δημιουργία μητρώου εθελοντών και οµάδων εργασίας για τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού στην περιοχή του δήµου.

Την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης εθελοντισμού.

Τη συνεργασία του ∆ήµου Παιονίας µε άλλους δήµους και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε θέµατα αλληλεγγύης και εθελοντισμού µε στόχο την ολοκλήρωση ενός τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν σύλλογοι και δημότες.

Τη συμμετοχή των εθελοντικών ομάδων σε δράσεις ανάδειξης και προβολής των Τουριστικών δομών του δήμου.

Στην επιτροπή Εθελοντισμού του δήµου θα προεδρεύει ο εκάστοτε αντιδήμαρχος εθελοντισμού, γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχει το γραφείο του δημάρχου και τα μέλη θα προκύπτουν από την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους σε ανοικτή δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα απευθύνει ο δήμος.

Συγκρότηση επιτροπής

Κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο στις 11.12.19, και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προέκυψε από αυτήν προτείνεται η παρακάτω σύσταση επιτροπής εθελοντισμού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΗ
ΑΛΕΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΣΑΡΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΨΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΚΟΛΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΑΙΒΑΖΗ ΚΟΥΛΑ
ΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις

Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κιλκίς Φεβρωνία Ιωαννίδου συμμετέσχε στο 2ο παιδαγωγικό συνέδριο, που διεξήχθη στην πόλη μας. Παρουσίασε τις […]