Γενικά

Εταίρος σε πρόγραμμα γιά την προστασία του περιβάλλοντος η «Επιμορφωτική»

Τον Ιούλιο του 2020 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Rousse Industrial Association και του Center for Human Resources Development (εθνική υπηρεσία για το Erasmus+ στην Βουλγαρία) γιά την χρηματοδότηση του έργου “Environment and you” («Το περιβάλλον και εσύ»), που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Στους εταίρους του έργου συμπεριλαμβάνονται η «Rousse Industrial Association» (Βουλγαρία, «Arena i Swiat» (Πολωνία), «Ecological Future Education» (Λιθουανία), «Le due Sicilie» (Ιταλία), «Youth Center of Georgia» (Γεωργία) και «Επιμορφωτική Κιλκίς» ΜΕΠΕ (Ελλάδα)
Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται και τα εξής:

« … Αντικείμενο του έργου αποτελεί η επταήμερη ανταλλαγή νέων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ρούσε της Βουλγαρίας από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου 2021. Η ανταλλαγή θα περιλαμβάνει 36 συμμετέχοντες από έξι χώρες, και θα έχει ως αντικειμενικό σκοπό το να παρουσιασθούν οι βέλτιστες πρακτικές, που θα συμβάλουν θετικά στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της περιοχή. Γιά τις ανάγκες του έργου έχουν σχεδιαστεί κατάλληλες εξωτερικές δραστηριότητες, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινότητα γιά την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της τεχνικής του “reduction – recycling – reuse” (οικονομία – ανακύκληση – επαναχρησιμοποίηση).

Η επιλογή των συμμετεχόντων από την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί από τις 22.2.21 έως τις 22.3.21, με την διαδικασία συμπλήρωσης φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ερωτηματολογίων και συνέντευξης.

Αν επιθυμείτε να μείνετε ενημερωμένοι, ακολουθήστε μας στο Facebook (@epimorfotiki), οπού θα δημοσιεύουμε πληροφορίας σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες για την επιλογή των συμμετεχόντων»

Περισσότερα
Δείτε ακόμα