Πολιτική

Ερώτηση για δυσλειτουργίες του νοσοκομείου κατέθεσε ο Χ.Καστανίδης

Με ερώτησή του προς τον υπουργό Υγείας, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΚΙΝΑΛ, Χάρης Καστανίδης, αναφέρεται στα «λειτουργικά προβλήματα του νοσοκομείου Κιλκίς», ως εξής:

Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου εργαζομένων του γενικού νοσοκομείου Κιλκίς με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 6 (07/10/2020) επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας καταγγέλλει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα του νοσοκομείου.

Τα προβλήματα αυτά, που χρήζουν άμεσης παρέμβασης, είναι τα εξής:

Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού (ιατρικού προσωπικού), συνεπεία του οποίου δεν λειτουργεί οαξονικός τομογράφος σε καθημερινή βάση και για όλο το εικοσιτετράωρο. Η κατάσταση αυτήαφενός θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών και αφετέρου συνεπάγεται αδικαιολόγητησπατάλη πόρων (οδοιπορικά) αλλά και ανθρώπινου δυναμικού (εργατοώρες μη παραγωγικές)για τη διακομιδή ασθενών σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού (ιατρικού προσωπικού), συνεπεία του οποίου δεν λειτουργεί οολοκαίνουργιος ψηφιακός μαστογράφος.

Έλλειψη βασικών οργανικών ιατρικών ειδικοτήτων, όπως: πνευμονολόγου, γαστρεντερολόγου,νευρολόγου και παθολογοανατόμου.

Σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό παρατηρούνται και σε άλλες ειδικότητες, όπως αυτές των Τταυματιοφορέων, βοηθών θαλάμων, καθαριστριών, διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικού προσωπικού.

Το νοσοκομείο για το σύνολο των κτηριακών του εγκαταστάσεων δεν διαθέτει πιστοποιητικόενεργητικής πυροπροστασίας, το οποίο έχει λήξει πριν χρόνια.

Απαιτείται άμεσος έλεγχος στατικής επάρκειας όλων των κτηρίων λόγω παλαιότητας καιιδιαίτερα του κτηρίου των διοικητικών υπηρεσιών, για το οποίο, παρότι υπάρχει μελέτηστατικής επάρκειας του νοσοκομείου ήδη από τις 04/11/2016, βάσει της οποίας τεκμαίρεταιότι το κτίριο εγκυμονεί κινδύνους και προτείνονται άμεσα μέτρα αποκατάστασης τουπροβλήματος, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση.

Απαρχαιωμένος ξενοδοχειακός εξοπλισμός (κρεβάτια, στρώματα, κομοδίνα, κ.ά.).

Ερωτάται ο κύριος υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να επιλυθούν τα ανωτέρω προβλήματα.

Περισσότερα

Ανδρέας Βεργίδης: Η γαστρονομική “ταυτότητα” της Π.Ε. Κιλκίς εργαλείο για την τουριστική ανάπτυξη

Η γαστρονομία ως “κομμάτι” της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ‘’ταυτότητας’’ της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί στην […]

Δείτε ακόμα